خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)
کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)

کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)

کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)

عنوان فایل : کاملترین رساله طراحی کتابخانه

فایل ذخیره شده : ورد و در ۱۴۰ صفحه(word)

حجم فایل : ۲۸٫۴ MB

کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن کاملترین رساله طراحی کتابخانه در قالب ورد و در ۱۴۰ صفحه نموده ایم، لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم.

این پروژه با عنوان طراحی كتابخانه مركزي شامل ۷ فصل می باشد که مباحث کلی پروژه از شناخت كتابخانه و سایت اقلیم وبررسی نمونه های مشابه شروع شده و در نهایت با ارائه یک طرح پیشنهادی جمع بندی می شود. فصل اول به معرفی موضوع می پردازد تعریف كتابخانه, تاریخچه كتابخانه, انواع كتابخانه و…فصل دوم شناخت منطقه مورد نظر است که مختصری در مورد سابقه تاریخی و موقعیت جغرافیایی, عوامل طبیعی وآثار تاریخی بیان شده است. فصل سوم به تجزیه وتحلیل سایت از نظر دسترسی ها, دید و منظر, همجواری ها, نور و باد … می پردازد. فصل چهارم بررسی اقلیم منطقه که تمامی عوامل اقلیمی موثر در طراحی را بررسی کرده و با ارائه راه کار مناسب ترین جهت قرارگیری  ساختمان از لحاظ نور, باد و باران … می پردازد. فصل پنجم بررسی نمونه های مشابه است که در این پروژه ۲ نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. یک نمونه داخلی و یک نمونه خارجی فصل ششم برنامه ریزی فیزیکی ضوابط و استانداردهای فضاها, روابط و ویژگی های هر فضا را مشخص می کند. و در نهایت فصل هفتم طراحی کتابخانه با توجه به مطالعات انجام شده است.

فهرست مطالب : 

فصل اول: تعریف موضوع

 • ۱-۱ تعريف كتابخانه
 • ۲-۱ تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان
 • ۱-۲-۱ تاريخچه كتابخانه در اردبيل
 • ۳-۱ وضيعت جاري كتابخانه هاي ايران
 • ۴-۱ تعداد كتابخانه ها
 • ۵-۱ اهداف كتابخانه هاي عمومي
 • ۱-۵-۱ كشورهاي توسعه يافته
 • ۲-۵-۱ كشورهاي درحال توسعه
 • ۳-۵-۱ اهداف كتابخانه هاي عمومي در ايران
 • ۶-۱ وظيفه كتابخانه هاي عمومي
 • ۷-۱ نقش كتابخانه ها در گسترش فرهنگ كتابخواني
 • ۸-۱ بررسي چند نمونه از خدمات عمومي  كتابخانه ها
 • ۱-۸-۱ نشستها و همايش ها
 • ۲-۸-۱ نمايشگاه كتاب
 • ۹-۱ شناسايي الگوهاي طراحي كتابخانه ها
 • ۱-۹-۱ انواع كتابخانه ها از نظرحجم ومقداركتاب
 • ۲-۹-۱ انواع كتابخانه ها از نظر نوع استفاده كننده
 • ۳-۹-۱ انواع كتابخانه ها از نظر شيوه ارائه سرويس
 • ۱۰-۱ فضاهاي مورد نياز در سيستم باز وبسته

فصل دوم: شناخت منطقه

 • ۱-۲ اردبیل در گذر تاریخ
 • ۱-۱- ۲ نام اردبیل
 • ۲-۱-۲ سابقه تاریخی اردبیل
 • ۲-۲ دین وفرهنگ
 • ۱-۲-۲ دین اردبیلیان قبل از اسلام
 • ۲-۲-۲  دین اردبیلیان بعد از اسلام
 • ۳-۲-۲اردبیل و مذهب تشیع
 • ۳-۲ اردبیل در دوره صفویه
 • ۴-۲ اردبیل در دوره قاجار
 • ۵-۲ شناسنامه آماری استان
 • ۶-۲ ویژگی های طبیعی استان
 • ۱-۶-۲ ناهمواری ها
 • ۲-۶-۲ کوههای شمالی یا قره داغ
 • ۳-۶-۲ کوههای شرقی
 • ۷-۲ آثار تاریخی, زیارتی, سیاحتی
 • ۸-۲ آبگرم های استان
 • ۹-۲ رودهای مهم استان
 • ۱۰-۲ دریاچه های استان
 • ۱۱-۲ صنایع دستی استان
 • ۱۲-۲ غذاهای محلی
 • ۱۳-۲ سوغاتی استان

فصل سوم:تجزیه و تحلیل سایت

 • ۱-۳ عوامل موثر در انتخاب سایت
 • ۲-۳ موقعیت قرارگیری سایت در شهر
 • ۱-۲-۳ معرفی سایت
 • ۲-۲-۳ جهت شمال
 • ۳-۲-۳ جهت قبله
 • ۴-۲-۳ هندسه سايت
 • ۵-۲-۳ دیدو منظر
 • ۶-۲-۳ دسترسی
 • ۷-۲-۳ همجواری
 • ۸-۲-۳ تابش آفتاب
 • ۹-۲-۳ جهت وزش باد
 • ۱۰-۲-۳ آلودگی صوتی

فصل چهارم: بررسی اقلیم ومعماری

 • ۱-۴ وضعیت جغرافیایی استان
 • ۱-۱-۴ موقعیت قرار گیری استان
 • ۲-۱-۴ مشخصات حدود استان
 • ۲-۴ عوامل شکل دهنده اقلیم
 • ۱-۲-۴ توپوگرافی
 • ۲-۲-۴ عرض جغرافیایی
 • ۳-۲-۴ جریانات هوایی
 • ۴-۲-۴ دریای خزر
 • ۳-۴ زلزله
 • ۴-۴ خصوصیات آب وهوایی
 • ۱-۴-۴آب وهوا
 • ۲-۴-۴جهت گیری وتناسبات
 • ۵-۴ اقلیم اردبیل
 • ۱-۵-۴ توده هوایی
 • ۲-۵-۴ بارندگی سالیانه
 • ۳-۵-۴ بارش های رگباری
 • ۴-۵-۴ احتمما وقوع اولین بارش
 • ۵-۵-۴ احتمال وقوع آخرین بارش
 • ۶-۵-۴ دمای هوا
 • ۷-۵-۴ تعداد روزههای یخبندان
 • ۸-۵-۴ طوفان رعدو برق
 • ۹-۵-۴ بادهای عمومی استان

فصل پنجم : بررسی نمونه

 • ۱-۵ بررسي كتابخانه مركزي اردبيل
 • ۱-۱-۵ پلان مجموعه
 • ۲-۱-۵ سیرکولاسیون
 • ۳-۱-۵ هندسه پلان
 • ۴-۱-۵ عكسهاي داخلي كتابخانه
 • ۲-۵ كتابخانه سياتل
 • ۱-۲-۵ پلان مجموعه
 • ۲-۲-۵ حجم كلي مجموعه
 • ۳-۲-۵ كتابخانه مارپيچي
 • ۴-۲-۵ نماها
 • ۵-۲-۵ مقاطع
 • ۶-۲-۵ عكس هاي داخلي كتابخانه

فصل ششم: ضوابط واستانداردها

 • ۱-۶ قسمتهاي اساسي يك كتابخانه واحتياجات آن
 • ۱-۱-۶ قسمتهاي عمومي
 • ۲-۱-۶ بخشهاي مربوط به كاركنان
 • ۳-۱-۶ بخشهاي مربوط به ذخيره و حفظ كتاب
 • ۴-۱-۶ حوزه خدماتي پشتيباني
 • ۲-۶ قسمتهاي عمومي
 • ۱-۲-۶ ورودي،هال،خروجي
 • ۲-۲-۶ سرويسهاي بهداشتي
 • ۳-۲-۶ اطلاعات
 • ۴-۲-۶ قسمت فهرست كتاب
 • ۵-۲-۶ قسمت امانات و پخش كتاب
 • ۶-۲-۶ سالن قرائت
 • ۳-۶ بخشهاي مربوط به كاركنان
 • ۱-۳-۶ قسمت قبول
 • ۲-۳-۶ قسمت اداري وسرپرستي
 • ۳-۳-۶ قسمتهاي در تماس مستقيم با مراجعين
 • ۴-۶ بخشهاي مربوط به ذخيره و حفظ كتاب
 • ۵-۶ حوزه خدماتي پشتيباني
 • ۱-۵-۶ تاسيسات
 • ۲-۵-۶ حفاظت وايمني
 • ۶-۶ تجهيزات كتابخانه
 • ۱-۶-۶ تجهيزات نگهداري منابع
 • ۲-۶-۶ تجهيزات نگهداري كتابها
 • ۳-۶-۶ روزنامه ها
 • ۴-۶-۶ اسلايد
 • ۵-۶-۶ فيلم ونوار
 • ۷-۶ تجهيزات انتقال كتاب از مخزن
 • ۱-۷-۶ ترولي كتاب
 • ۲-۷-۶ نوار نقاله
 • ۳-۷-۶ تله ليفت
 • ۸-۶ تجهيزات مركز كامپيوتر
 • ۹-۶ آتش نشاني
 • ۱۰-۶ خصوصيات فيزيكي فضاها
 • ۱-۱۰-۶ دفتر واتاق كارمندان
 • ۲-۱۰-۶ فضاهاي اداري
 • ۱۱-۶ برنامه ريزي فيزيكي
 • ۱-۱۱-۶ فضاهاي اصلي
 • ۲-۱۱-۶ فضاهاي خدماتي
 • ۳-۱۱-۶ فضاهاي اداري
 • ۴-۱۱-۶ سالن همايش
 • ۶-۱۱-۵دیاگرام های ارتباطی
 • ۱۲-۶ ضوابط و استانداردهاي طراحي
 • ۱-۱۲-۶ استانداردهاي مخزن
 • ۲-۱۲-۶ روشنايي
 • ۳-۱۲-۶ روشنائی توصیه شده
 • ۴-۱۲-۶ صدا
 • ۵-۱۲-۶ درجه حرارت وتهويه
 • ۱۳-۶ استانداردهای معلولین
 • ۱-۱۳-۶ استانداردهای ورودی
 • ۲-۱۳-۶ ضوابط فضاهای بهداشتی
 • نتایج

منابع

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

دانلـــود رساله

نگارخانه:

بعد قبل
کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)
کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)
کاملترین رساله طراحی کتابخانه (word 140 صفحه)
بعد قبل

مطالب مشابه :

کاملترین پروژه معماری کتابخانه + تمام مدارک

ضوابط و استانداردهای طراحی کتابخانه(۵۱ اسلاید)

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

رساله و مطالعات کتابخانه(۱۰۰ صفحه)

مبلمان سه بعدی کتابخانه اتوکد- (dwg)

پرسپکتیو داخلی مدرسه و هنرستان (۲۰۰۴ dwg)

پرسپکتیو داخلی مسکونی اتوکدی_(۲۰۰۴ dwg)

ارسال به دوستان در تلگرام

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com