خانه / دانشجویی / پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)

پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)

پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)

عنوان پروژه : پروژه متره و برآورد با نقشه

فایل ذخیره شده : 

 1. ایکسل و در ۳۲ اسلاید (xls)
 2. کتاب آشنايى با متره و برآورد و روند انجام يک پروژه ى ساختمانى در قالب pdf  و در ۱۰۰ صفحه
حجم فایل :  ۲٫۱۱ MB
 پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)

 این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، را به یک پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه بتنی با متراژ ۱۲۰ متر مربع اختصاص داده ایم.لذا قبل از بیان سرفصل ریز متره به بیان مشخصات ساختمان متره و برآورد شده می پردازیم.

 پروژه متره و برآورد یکی از شاخه های رشته مدیریت پروژه و همچنین اصلی ترین مباحث دانشجویان رشته معماری و عمران می باشد که در طول دوره کارشناسی و کاردانی با این قوانین آشنایی کامل پیدا خواهند کرد
عبارت متره و براورد از دو کلمه متره کردن و برآورد کردن تشکیل شده است که متره فرآیند اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز و برآورد کردن هزینه مورد نیاز برای ساخت پروژه را اندازه گیری می کند.
پروژه ارائه شده حاوی تمامی مصالح مورد نیاز که برگرفته از جدول فهرست بها می باشد را جهت ساخت یک ساختمان بتنی ۱۲۰ مترمربع را شامل می شود که در یک فایل ایکسل (xls) متره و برآورد شده است که فایل ریز متره در ۲۶ فصل و ۲۸ صفحه در فایل ایکسل (قابل ویرایش) و همچنین فایل برآورد آن در ۲ صفحه گنجانده شده است.

فهرست مطالب :

فهرست کتاب متره و برآورد_عباس نیکخواه :

   • مقدمه

   فصل اوّل آشناىى با متره و برآورد و روند انجام ىک پروژۀ ساختمانى –

   • متره و برآورد-
   • روند اجراى ىک پروژهٔ ساختمان ى-
   • کارفرما-
   • مشاور-
   • مطالعات پروژه-
   • متره-
   • دفترچه فهرست بها-
   • نمونهٔ جداول خلاصه فصول فهرست بهاى ابنىه و فهرست بهاى واحد پاىه-
   • و رشتهٔ ابنىه-
   • آشناىى با نحوهٔ به کارگىرى جداول رىزمتره، خلاصه متره و برگهٔ مالى و-
   • نمونه هاىى از اىن جداول-
   • پىمانکار-
   • پىمان-
   • برنامهٔ زمان بندى و نمونه جدول آن-
   • دستگاه نظارت-
   • ناظر مقىم-
   • رئىس کارگاه-
   • صورت وضعىت موقت و قطعى-
   • نمونه جدول صورت وضعىت و دستور کار-
   • تحوىل موقت-
   • دوران تضمىن-
   • تحوىل قطعى-
   • نمودارهاى انتخاب مشاور، پىمانکار و عملىات اجراىى ساختمان-

   فصل دوم آشناىى با سرفصل هاى کارهاى ساختمانى و واحدهاى اندازه گىرى ۱۸-

   • عملىات تخرىب –
   • عملىات خاکى با دست –
   • عملىات خاکى با ماشىن –
   • عملىات بناىى با سنگ –
   • قالب بندى )چوبى و فلزى-
   • کارهاى فولادى با مىل گرد –
   • بتن در جا –
   • کارهاى فولادى سنگىن –
   • سقف سبک بتنى –
   • آجرکارى و شفته رىزى –
   • بتن پىش ساخته و بلوک چىنى –
   • عاىق کارى رطوبتى –
   • کارهاى آزبست سىمان –
   • کارهاى فولادى سبک –
   • کارهاى آلومىنىومى –
   • اندودکارى و بندکشى –
   • کارهاى چوبى –
   • کاشى و سرامىک کارى و موزاىىک فرش –
   • معرفى و توضىح جداول مربوط به اندازه گىرى اوزان، سطوح و احجام –
   • پىوست-

   فصل سوم حمل مصالح و تجهىز کارگاه و ضراىب مورد استفاده در برآورد :

   • نحوهٔ محاسبهٔ هزىنهٔ حمل مصالح و تعىىن مبدأ حمل مصالح –
   • تجهىز کارگاه –
   • مصالح پاى کار –
   • ضراىب مورد استفاده در برآورد )ضرىب بالاسرى، ضرىب طبقات، ضرىب-
   • ارتفاع، ضرىب منطقه، تعدىل و ضرىب پىمان-

   فصل چهارم کار عملى ىا پروژه :

   • توصىه هاى اجراىى-
   • فهرست منابع و مآخذ-

فهرست پروژه متره :

 • فصل اول – متره پي كني ، بتن مگر ، ديوار چيني (۱۰ سانتي) و بتن ريزي  پي
 • فصل دوم – متره آرماتور بندي پي
 • فصل سوم –  حجم بتن مصرفي در ستون‌ها، قالب‌بندي ستون‌ها و مقدار ميلگرد مصرفي در ستون‌ها
 • فصل چهارم – حجم بتن مصرفي در تيرها
 • فصل پنجم-  قالب‌بندي تيرها
 • فصل ششم-  حجم بتن مصرفي دال ۵ سانتي سقف ها و دال‌‌هاي تراس، پاگرد، راه‌پله و خرپشته
 • فصل هفتم- حجم بتن مصرفي تيرچه‌ها و كلافهاي عرضي (ژوئنها)
 • فصل  تعداد بلوك سقف(۲۰*۲۵*۴۰)، متراژ تيرچه مصرفي و مقدار ميلگرد آن
 • فصل نهم-مقدار ميلگرد مصرفي در تيرها
 • فصل دهم-مقدار ميلگرد مصرفي در تيرها
 • فصل يازدهم – مقدار ميلگرد مصرفي در تيرها
 • فصل دوازدهم-مقدار ميلگرد مصرفي در تيرها
 • فصل سيزدهم- مقدار ميلگرد مصرفي در تيرها
 • فصل چهاردهم – مقدار ميلگرد مصرفي در تيرها
 • فصل پانزدهم- آجركاري ۱۰ سانتي با آجر مجوف
 • فصل شانزدهم- آجركاري ۲۰ سانتي با آجر فشاري
 • فصل هفدهم-سيمانكاري (ضخامت ۲ سانتيمتر)
 • فصل هیجدهم- گچ و خاك سقف ها (ضخامت ۱٫۵ سانتيمتر)
 • فصل نوزدهم-گچ و خاك سقف ها (ضخامت ۱٫۵ سانتيمتر)
 • فصل بیستم -كسر درب راه پله
 • فصل بیست و یکم  – نرمه كشي با پودر سنگ
 • فصل بیست و دوم- سراميك كاري و كاشي كاري
 • فصل بیست  و سوم- سنگ كاري كف پله، سنگ كاري پاگرد، سنگ كاري نما و ستون‌هاي پيلوت
 • فصل بیست و چهارم- سنگ قرنيز ۱۳ سانتي زير پله ها، سنگ قرنيز ۲۵ سانتي راه پله و سنگ قرنيز ۳۰ سانتي پيلوت و حياط
 • فصل بیست و پنجم- بتن با پوكه معدني و سيمان ۱۰ سانتي كف طبقات و نرمه كشي ۲ سانتي كف
 • فصل بيست و شش-عايق كاري رطوبتي
 • فصل بيست  هفتم –  درب و پنجره‌ها (كارهاي فلزي) و شيشه مصرفي در پنجره‌ها
 • فصل بیست و هشتم –   كارهاي چوبي

عنوان :  برآورد قيمت ها در چهار فصل

دانلـــود پروژه

نگارخانه:

بعد قبل
پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)
پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)
پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)

 

بعد قبل

مطالب مشابه :

پروژه متره و برآورد ساختمان شش طبقه فلزی (اتوکد _ اکسل)

پروژه متره و برآورد ساختمان فلزی یک طبقه (اتوکد _ اکسل)

پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه (اتوکد _ پی دی اف)

پروژه متره و برآورد ساختمان دو طبقه فلزی (اتوکد _ اکسل)

پروژه متره و برآورد ساختمان دو طبقه فلزی (اتوکد _ ورد)

پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه همراه با نقشه (اتوکد _ اکسل)

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com