خانه / دانشجویی / پروژه / طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)

عنوان پروژه : پروژه مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین

فایل ذخیره شده : 

 1. رساله در قالب ورد و در ۱۵۲ صفحه
 2. نقشه ها در قالب (jpg)
 3. هفت رندر نهای از مجموعه (jpg)
حجم فایل :  ۳۳٫۶ MB
 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، پروژه مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین (رساله+رندر+نقشه) همراه با نقشه های معماری, رساله و رندر های نهایی از مجموعه تقدیم حضورتان میگردد , قابل ذکر است که نقشه و پلان های مجموعه در قالب (jpg) ذخیره و در فایل درج شده است. در ادامه با بیان مشخصات و عکس های از پروژه بیشتر با این محصول آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

در این پست به ارائه پروژه مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین می پردازیم که براساس اصوص , ضوابط و استانداردهای معماری طراحی مجتمع مسکونی که در بخش های قبلی ارائه داده شده طراحی شده است. طراحی معماری مجتمع مسکونی جزء طرح ۵ معماری است. که از طرف دانشجویان به عنوان پروژه دانشجوی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین پروژه معماری مجتمع مسکونی یکی از موضوعات مهمی است که از طرف دانشجویان به عنوان پروژه دانشجوی ارائه می شود. در این بخش نمونه پروژه دانشجوی را ارائه دادیم. تا دانشجویان عزیز با مشاهده چنین طرح های بتوانند طرح های مد نظر خود را با توانایی هرچه بیشتر و بهتر رسم کنند. قبل از دانلود پروژه معماری مجتمع مسکونی لازم است اطلاعاتی در مورد این پروژه داشته باشید برای آگاهی از این اطلاعات تا انتهای این بخش با وب سایت کدیار همراه باشید.

فهرست مطالب :

۱-فهرست نقشه های ترسیمی: 

 1. پلان طبقه همکف مقیاس (۱/۱۰۰)
 2. پلان طبقه اول مقیاس (۱/۱۰۰)
 3. پلان طبقه دوم مقیاس (۱/۱۰۰)
 4. پلان طبقه سوم مقیاس (۱/۱۰۰)
 5. نمای شمال شرقی مقیاس (۱/۱۰۰)
 6. نمای شمال غربی مقیاس (۱/۱۰۰)

۲-پرسپکتیو و رندرهای از پروژه

 1. دو رندر خارجی با کیفیت از مجموعه (دید پرنده)
 2. دو رندر خارجی از مجموعه (دید انسان)
 3. پرسپکتوی یک نقطه از مجموعه

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)

نقشه و رندرهای نهایی موجود بدونه هیچ گونه نوشته و یا لوگو می باشند.

۳-فهرست رساله :

فصل اول :

 • مقدمه-
 • ‌‌ طرح مساله-
 • ضرورت مساله-
 • ‌‌ اهداف تحقیق-
 • ‌‌ روند تحقیق-

فصل دوم:-

 • مطالعات نظری-
 • ‌‌ مسکن-
 • ‌‌‌ مفهوم مسکن-
 • ‌‌‌ تعریف سازمان بهداشت جهانی مسکن-
 • ‌‌ اهداف کلی مسکن در کشور های جهان سوم-
 • ‌‌‌ اهداف کمی-
 • ‌‌‌ اهداف کیفی-
 • ‌‌‌ اصلاح و بهبود تاسیسات زیر بنایی اجتماعی-
 • ‌‌‌ هدف‌ های فیزیکی زیر‌ بنایی-
 • ‌‌‌ اصلاح محیط زیست-
 • ‌‌ مسکن مدرن-
 • ‌‌ خانواده-
 • ‌‌ عوامل موثر در بررسی وضعیت مسکن-
 • ‌‌‌‌ استفاده کنندگان-
 • ‌‌‌‌ فعالیت‌ ها-
 • ‌‌‌‌ پیامد ها-
 • ‌‌ پیامد های فرایند انتخاب مسکن برای ساکنین-
 • ‌‌ اهداف کلی اجتماعی مسکن-
 • ‌‌ بررسی ابعاد کمی نیاز مسکن – شاخصای کمی-
 • ‌‌ بررسی ابعاد کیفی نیاز مسکن-
 • ‌‌ جنبه‌ های پویای مسکن-
 • ‌‌ مسکن چیست ؟-
 • ‌‌‌ عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی-
 • ‌‌‌ نیاز های اساسی زیستی-
 • ‌‌‌ نیاز های اقتصادی-
 • ‌‌‌ نیاز های اجتماعی-
 • ‌‌ اهداف کلی اجتماعی در سیاست‌ های مسکن-
 • ‌‌‌ سرپناه-
 • ‌‌‌ زندگی خانواده-
 • ‌‌‌ احساس افتخار در واحد مسکونی خانوادگی و احساس انطباق با آن-
 • ‌‌‌ ثبات اقتصادی-
 • ‌‌‌ مسکن به منزله نوعی سرمایه گذاری-
 • ‌‌‌ مشارکت خانواده در زندگی اجتماعی-
 • ‌‌‌ دسترسی به تسهیلات عمومی-
 • ‌‌ رابطه همسایگی-
 • ‌‌ استاندارد های مسکن با توجه به شرایط متفاوت-
 • ‌‌ شهر و مسکن-
 • ‌‌‌ عوامل ارزشیابی معماری-
 • ‌‌‌‌ محیط-
 • ‌‌‌‌ مردم-
 • ‌‌‌‌ امکانات-
 • ‌‌‌‌ نظم فضایی-
 • ‌‌‌‌ کیفیات هنری و بصری-
 • ‌‌‌ تغییرات سریع فرهنگ و محیط-
 • ‌‌‌‌ مکان های جمعی در جوامع متمدن-
 • ‌‌‌‌ قلمرو در معماری
 • ‌‌‌‌ انسان ، موجودی اجتماعی-
 • ‌‌‌ فقدان کیفیت در شهرها – فقدان ارتباط انسانی-
 • ‌‌‌‌ مقیاس انسانی-
 • ‌‌‌‌ آسیب نامریی-
 • ‌‌‌‌ فضای زیست محیطی شهرها-
 • ‌‌‌‌ آلودگی صوتی-
 • ‌‌‌‌ سر و صدا-
 • ‌‌‌‌ توازن از دست رفته-
 • ‌‌‌‌ کم شدن ارتباط انسان‌ ها-
 • ‌‌‌‌ نیاز های جمعی-
 • ‌‌‌‌ تنهایی انسان عصر جدید-
 • ‌‌‌ فضا های عمومی-
 • ‌‌‌‌ فعالیت‌ های ضروری یا اجباری-
 • ‌‌‌‌ فعالیت‌ های اختیاری-
 • ‌‌‌‌ فعالیت‌ های اجتماعی-
 • ‌‌‌ تقویت روحیه جمعی و زندگی اجتماعی-
 • ‌‌‌‌ اصول طراحی فضا های شهری ( برای تسهیل برخورد اجتماعی افراد )-
 • ‌‌‌ ایجاد حس تشخص و حمایت از مناعت طبع افراد-

فصل سوم:-

 • تحلیل-
 • ‌‌ گردآوری و تدقیق نهایی اهداف-
 • ‌‌‌ تعریف موضوع-
 • ‌‌‌ تلفیق-
 • ‌‌ مبانی طراحی معماری پروژه-
 • ‌‌ برنامه‌ ریزی کالبدی فضایی-
 • ‌‌ برنامه‌ ریزی فیزیکی طرح-
 • ‌‌ جمع بندی-

فصل چهارم:

 • پیشنهاد در روند طراحی-

فصل پنجم:

 • ارائه طراحی-
 • منابع و مراجع-

جهت مشاهده قسمتی از رساله اینجا کلیک کنید.

دانلـــود پروژه

نگارخانه:

بعد قبل
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تقویت روحیه جمعی ساکنین(رساله+رندر+نقشه)
بعد قبل

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com