خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه
کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

عنوان فایل : کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

فایل ذخیره شده : ورد و در ۱۲۲ صفحه(word)

حجم فایل : ۷٫۱۲ MB

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن کاملترین رساله طراحی شیرخوارگا  در قالب ورد و در ۱۲۲ صفحه نموده ایم، لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم.

شناخت کودکان، ترکیبی از عوامل جسمانی و اجتماعی است. رفتار و تجربیات یک کودک تا میزان زیادی بستگی به عوامل زیستی، جنینی، جسمانی و بالاخره عوامل محیطی و اجتماعی دارد. عدم توجه به هریک از این عوامل تاثیرگذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد و لطمه های جبران ناپذیری را منجر می شود.
یکی از موارد مهم در رفع این نیازها فضایی است که کودک در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم رشد و بالندگی روحی روانی کودکان تاثیر گذار است.

برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد.
معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود.

این مراکز به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
مراکز ارائه خدمات به کودکان عادی ( بیمارستان کودکان، مهد کودک، کانون پرورش فکری. فرهنگسرای کودک، دبستان و …)
مراکز ارائه خدمات به کودکان با شرایط خاص (کانون اصلاح و تربیت کودکان، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، شیر خوارگاه، مراکز نگهداری کودکان معلول جسمی و حرکتی، مدارس کودکان استثنایی و …)
این مراکز مجموعه هایی هستند که به دلیل عدم توجه به نیازهای اولیه کودکان ناگزیر از ایجاد آنها هستیم. این مراکز و فضاها نه تنها وظیفه رفع نیازهای اولیه کودکان را بر عهده دارند بلکه وظیفه پرورش، بازپروری، نگهداری و تامین آنها را که معمولاً خانواده عهده دار آن است بر عهده دارند. بنابراین این مراکز ویژگی های خاصی دارند که توجه ویژه ای می طلبند و طراحان این فضاها باید آنها را در نظر داشته باشند.

فهرست مطالب : 

فصل اول : دلایل و اهداف پروژه

 • ۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع-
 • ۲- : بررسی آمار و وضعیت مراکز استان-
 • ۳-۱ : اهداف پروژه-
 • ۱-۳-۱ : موسسه زدایی-
 • ۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی-
 • -۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی-
 • ۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه-
 • ۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف-
 • ۵-۱ : شناخت و بررسی سایت-
 • ۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح-
 • ۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت-
 • ۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی-
 • ۲-۲-۵-۱ : بافت کالبد-
 • ۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی-
 • ۱-۶-۱ : دهکده های SOS……۷-
 • ۲-۶-۱ :Residential care unite……..۸-
 • ۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ…-
 • ۴-۶-۱ : House parent….۸-

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 • ۱-۲ : تعریف واژه ها-
 • ۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست-
 • ۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان-
 • ۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران-
 • ۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی-
 • ۱-۳-۲ : دوره صفویه-
 • ۲-۳-۲ : قاجاریه…-
 • ۳-۳-۲ : عصر مشروطیت-
 • ۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام-
 • ۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام…-
 • ۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن-
 • ۱-۶-۲ : عوامل طبیعی-
 • ۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی-
 • ۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست
 • ۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی-
 • ۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی-
 • ۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی…-
 • ۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی…-
 • ۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران…-
 • ۱-۹-۲ : فرزند خواندگی…-
 • ۲-۹-۲ : امین موقت…-
 • ۳-۹-۲ : شبه خانواده…-
 • ۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی…-
 • ۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه-
 • ۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه…-
 • ۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه-
 • ۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:…-
 • ۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه…-
 • ۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی-
 • ۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی-
 • ۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن-
 • ۱۳-۲ : انواع خانواده:-
 • ۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:-
 • ۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:…-
 • ۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :……-
 • ۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:-

فصل سوم : نمونه های موردی-

 • ۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:-
 • ۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:…-
 • ۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر…-
 • ۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده…-
 • ۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی…-
 • ۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران:-
 • ۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری-
 • ۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی-
 • ۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان-
 • ۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:-
 • ۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:…-
 • ۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان :-
 • ۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن……-
 • ۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی…-
 • ۳-۵-۳ : امید دختران و پسران…-
 • ۴-۵-۳ : خانه کودکان استون…
 • ۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها……-
 • ۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی…-
 • ۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE………۲۸-
 • ۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران…-
 • ۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه…-
 • ۲-۱-۶-۳ : اداری-
 • ۳-۱-۶-۳ : قرنطینه…-
 • ۴-۱-۶-۳ : بخش زرد-
 • ۵-۱-۶-۳ : زرد پایین-
 • ۶-۱-۶-۳ : زرد بالا……-
 • ۷-۱-۶-۳ : آبی…-
 • ۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای…-
 • ۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی…-
 • ۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی…-
 • ۸-۳ : شبانه روزی بوشهر…-

فصل چهارم : شنـــاخت کــودک

 • ۱-۴ :مفهوم دوران کودکی-
 • ۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی-
 • ۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی-
 • ۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک-
 • ۲-۲-۴ : رشد روانی کودک-
 • ۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک-
 • ۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک-
 • ۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل-
 • ۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) –
 • ۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )-
 • ۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله-
 • ۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله-
 • ۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله –
 • ۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله-
 • ۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله-
 • ۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی-
 • ۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان-
 • ۱-۵-۴ : اجتماع کودکان-
 • ۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی-

فصل پنجم : آموزش کودکان

 • ۱-۵ :تعلیم و تربیت-
 • ۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت-
 • ۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت-
 • ۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام-
 • ۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید-
 • ۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک-
 • ۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان۹-
 • ۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک-
 • ۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها-
 • ۱-۲-۵ : ادبیات کودکان-
 • ۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان –
 • ۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک-
 • ۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان-
 • ۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی –
 • ۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان-
 • ۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟-
 • ۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟-
 • ۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر-
 • ۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی-

فصل ششم: کودک و معماری

 • ۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟-
 • ۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان-
 • ۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان-
 • ۲-۶ : کیفیت فضاها…-
 • ۳-۶ : قواعد و معیارها-
 • ۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان-
 • ۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی…-
 • ۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی-
 • ۱-۴-۶ : ورودی-
 • ۲-۴-۶ : فضای انتظار-
 • ۳-۴-۶ : فضای اداری-
 • ۴-۴-۶ : فضای پذیرش-
 • ۵-۶ : بخش های کودکان…-
 • ۱-۵-۶ : بخش شیرخوار-
 • ۲-۵-۶ : بخش نوپا-
 • ۳-۵-۶ : بخش نوباوه-
 • ۶-۶ : فضاهای بهداشتی-
 • ۷-۶ : فضاهای ارتباطی-
 • ۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی-
 • ۹-۶ : آشپزخانه-
 • ۱۰-۶ : انبار-
 • ۱۱-۶ :موتورخانه-
 • ۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری-
 • ۱۲-۶ : فضای بازی-
 • ۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک-
 • ۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان-
 • ۱۴-۶ : روش های کنترل صدا-
 • ۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان-
 • ۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان-
 • ۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی-
 • ۱۷-۶ : نتیجه گیری-

فصل هفتم : شناخت بستر طرح

 • ۱-۷ : شناخت بستر طرح-
 • ۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی-
 • ۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری-
 • ۳-۱-۷ : زبان-
 • ۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی-
 • ۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی-
 • ۶-۱-۷ : آداب پذیرایی-
 • ۷-۱-۷ : ویژگی های فردی-
 • ۲-۷ : اقلیم و هواشناسی-
 • ۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح…-
 • ۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان …-
 • ۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل-
 • ۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل –
 • ۱-۳-۷ : پوشش گیاهی…-
 • ۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی-
 • ۴-۷ : جمعیت-
 • ۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار –
 • ۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان-
 • ۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان-
 • ۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع-
 • ۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل …-
 • ۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی –
 • ۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی-
 • ۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا-
 • ۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا-
 • ۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند-
 • ۶-۷ : عناصر اقلیمی…-
 • ۱-۶-۷ : دما-
 • ۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا-
 • ۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما-
 • ۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما –
 • ۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا –
 • ۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا-
 • ۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هو-
 • ۷-۶-۷ : بارندگی-
 • ۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه…-
 • ۹-۶-۷ : رطوبت نسبی-
 • ۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان-
 • ۱۱-۶-۷ : باد-
 • ۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید-
 • ۷-۷ : طراحی اقلیمی –
 • ۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) –
 • ۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی-
 • ۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی-
 • ۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی-
 • ۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل-
 • ۱-۸-۷ : روش گیونی …-
 • ۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن-
 • ۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی-
 • ۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم-
 • ۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم –
 • ۱۰-۷ : تحلیل سایت –

فصل هشتم : برنامه فیزیکی

 • ۱-۸ : فضاها-
 • ۱-۱-۸ : فضاهای خصوصی-
 • ۲-۱-۸ : فضاهای عمومی-
 • ۳-۱-۸ : فضاهای روباز-
 • ۴-۱-۸ : فضاهای جنبی و خدماتی-

لیست دیاگرام های ارائه شده همراه با رساله شامل :

 1. دیاگرام(۱ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش اداری-
 2. دیاگرام (۲ ): دیاگرام ارتباط فضایی رختشویخانه-
 3. دیاگرام(۳ ): دیاگرام ارتباط فضایی واحد های مسکونی-
 4. دیاگرام (۴ ): دیاگرام ارتباط فضایی شیر خوارگاه
 5. دیاگرام (۵ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش درمانی-

دانلـــود رساله

مطلب پیشنهادی

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad)

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad)

جدول زمان بندی پروژه ساختمان بتنی پنج طبقه (Auto Cad) عنوان پروژه : جدول زمان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com