خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه
کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

عنوان فایل : کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

فایل ذخیره شده : ورد و در ۱۲۲ صفحه(word)

حجم فایل : ۷٫۱۲ MB

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن کاملترین رساله طراحی شیرخوارگا  در قالب ورد و در ۱۲۲ صفحه نموده ایم، لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم.

شناخت کودکان، ترکیبی از عوامل جسمانی و اجتماعی است. رفتار و تجربیات یک کودک تا میزان زیادی بستگی به عوامل زیستی، جنینی، جسمانی و بالاخره عوامل محیطی و اجتماعی دارد. عدم توجه به هریک از این عوامل تاثیرگذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد و لطمه های جبران ناپذیری را منجر می شود.
یکی از موارد مهم در رفع این نیازها فضایی است که کودک در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم رشد و بالندگی روحی روانی کودکان تاثیر گذار است.

برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد.
معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود.

این مراکز به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
مراکز ارائه خدمات به کودکان عادی ( بیمارستان کودکان، مهد کودک، کانون پرورش فکری. فرهنگسرای کودک، دبستان و …)
مراکز ارائه خدمات به کودکان با شرایط خاص (کانون اصلاح و تربیت کودکان، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، شیر خوارگاه، مراکز نگهداری کودکان معلول جسمی و حرکتی، مدارس کودکان استثنایی و …)
این مراکز مجموعه هایی هستند که به دلیل عدم توجه به نیازهای اولیه کودکان ناگزیر از ایجاد آنها هستیم. این مراکز و فضاها نه تنها وظیفه رفع نیازهای اولیه کودکان را بر عهده دارند بلکه وظیفه پرورش، بازپروری، نگهداری و تامین آنها را که معمولاً خانواده عهده دار آن است بر عهده دارند. بنابراین این مراکز ویژگی های خاصی دارند که توجه ویژه ای می طلبند و طراحان این فضاها باید آنها را در نظر داشته باشند.

فهرست مطالب : 

فصل اول : دلایل و اهداف پروژه

 • ۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع-
 • ۲- : بررسی آمار و وضعیت مراکز استان-
 • ۳-۱ : اهداف پروژه-
 • ۱-۳-۱ : موسسه زدایی-
 • ۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی-
 • -۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی-
 • ۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه-
 • ۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف-
 • ۵-۱ : شناخت و بررسی سایت-
 • ۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح-
 • ۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت-
 • ۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی-
 • ۲-۲-۵-۱ : بافت کالبد-
 • ۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی-
 • ۱-۶-۱ : دهکده های SOS……۷-
 • ۲-۶-۱ :Residential care unite……..۸-
 • ۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ…-
 • ۴-۶-۱ : House parent….۸-

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 • ۱-۲ : تعریف واژه ها-
 • ۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست-
 • ۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان-
 • ۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران-
 • ۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی-
 • ۱-۳-۲ : دوره صفویه-
 • ۲-۳-۲ : قاجاریه…-
 • ۳-۳-۲ : عصر مشروطیت-
 • ۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام-
 • ۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام…-
 • ۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن-
 • ۱-۶-۲ : عوامل طبیعی-
 • ۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی-
 • ۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست
 • ۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی-
 • ۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی-
 • ۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی…-
 • ۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی…-
 • ۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران…-
 • ۱-۹-۲ : فرزند خواندگی…-
 • ۲-۹-۲ : امین موقت…-
 • ۳-۹-۲ : شبه خانواده…-
 • ۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی…-
 • ۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه-
 • ۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه…-
 • ۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه-
 • ۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:…-
 • ۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه…-
 • ۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی-
 • ۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی-
 • ۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن-
 • ۱۳-۲ : انواع خانواده:-
 • ۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:-
 • ۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:…-
 • ۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :……-
 • ۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:-

فصل سوم : نمونه های موردی-

 • ۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:-
 • ۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:…-
 • ۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر…-
 • ۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده…-
 • ۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی…-
 • ۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران:-
 • ۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری-
 • ۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی-
 • ۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان-
 • ۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:-
 • ۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:…-
 • ۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان :-
 • ۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن……-
 • ۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی…-
 • ۳-۵-۳ : امید دختران و پسران…-
 • ۴-۵-۳ : خانه کودکان استون…
 • ۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها……-
 • ۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی…-
 • ۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE………۲۸-
 • ۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران…-
 • ۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه…-
 • ۲-۱-۶-۳ : اداری-
 • ۳-۱-۶-۳ : قرنطینه…-
 • ۴-۱-۶-۳ : بخش زرد-
 • ۵-۱-۶-۳ : زرد پایین-
 • ۶-۱-۶-۳ : زرد بالا……-
 • ۷-۱-۶-۳ : آبی…-
 • ۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای…-
 • ۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی…-
 • ۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی…-
 • ۸-۳ : شبانه روزی بوشهر…-

فصل چهارم : شنـــاخت کــودک

 • ۱-۴ :مفهوم دوران کودکی-
 • ۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی-
 • ۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی-
 • ۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک-
 • ۲-۲-۴ : رشد روانی کودک-
 • ۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک-
 • ۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک-
 • ۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل-
 • ۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) –
 • ۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )-
 • ۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله-
 • ۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله-
 • ۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله –
 • ۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله-
 • ۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله-
 • ۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی-
 • ۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان-
 • ۱-۵-۴ : اجتماع کودکان-
 • ۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی-

فصل پنجم : آموزش کودکان

 • ۱-۵ :تعلیم و تربیت-
 • ۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت-
 • ۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت-
 • ۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام-
 • ۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید-
 • ۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک-
 • ۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان۹-
 • ۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک-
 • ۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها-
 • ۱-۲-۵ : ادبیات کودکان-
 • ۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان –
 • ۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک-
 • ۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان-
 • ۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی –
 • ۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان-
 • ۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟-
 • ۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟-
 • ۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر-
 • ۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی-

فصل ششم: کودک و معماری

 • ۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟-
 • ۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان-
 • ۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان-
 • ۲-۶ : کیفیت فضاها…-
 • ۳-۶ : قواعد و معیارها-
 • ۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان-
 • ۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی…-
 • ۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی-
 • ۱-۴-۶ : ورودی-
 • ۲-۴-۶ : فضای انتظار-
 • ۳-۴-۶ : فضای اداری-
 • ۴-۴-۶ : فضای پذیرش-
 • ۵-۶ : بخش های کودکان…-
 • ۱-۵-۶ : بخش شیرخوار-
 • ۲-۵-۶ : بخش نوپا-
 • ۳-۵-۶ : بخش نوباوه-
 • ۶-۶ : فضاهای بهداشتی-
 • ۷-۶ : فضاهای ارتباطی-
 • ۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی-
 • ۹-۶ : آشپزخانه-
 • ۱۰-۶ : انبار-
 • ۱۱-۶ :موتورخانه-
 • ۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری-
 • ۱۲-۶ : فضای بازی-
 • ۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک-
 • ۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان-
 • ۱۴-۶ : روش های کنترل صدا-
 • ۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان-
 • ۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان-
 • ۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی-
 • ۱۷-۶ : نتیجه گیری-

فصل هفتم : شناخت بستر طرح

 • ۱-۷ : شناخت بستر طرح-
 • ۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی-
 • ۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری-
 • ۳-۱-۷ : زبان-
 • ۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی-
 • ۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی-
 • ۶-۱-۷ : آداب پذیرایی-
 • ۷-۱-۷ : ویژگی های فردی-
 • ۲-۷ : اقلیم و هواشناسی-
 • ۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح…-
 • ۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان …-
 • ۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل-
 • ۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل –
 • ۱-۳-۷ : پوشش گیاهی…-
 • ۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی-
 • ۴-۷ : جمعیت-
 • ۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار –
 • ۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان-
 • ۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان-
 • ۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع-
 • ۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل …-
 • ۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی –
 • ۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی-
 • ۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا-
 • ۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا-
 • ۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند-
 • ۶-۷ : عناصر اقلیمی…-
 • ۱-۶-۷ : دما-
 • ۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا-
 • ۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما-
 • ۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما –
 • ۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا –
 • ۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا-
 • ۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هو-
 • ۷-۶-۷ : بارندگی-
 • ۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه…-
 • ۹-۶-۷ : رطوبت نسبی-
 • ۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان-
 • ۱۱-۶-۷ : باد-
 • ۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید-
 • ۷-۷ : طراحی اقلیمی –
 • ۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) –
 • ۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی-
 • ۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی-
 • ۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی-
 • ۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل-
 • ۱-۸-۷ : روش گیونی …-
 • ۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن-
 • ۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی-
 • ۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم-
 • ۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم –
 • ۱۰-۷ : تحلیل سایت –

فصل هشتم : برنامه فیزیکی

 • ۱-۸ : فضاها-
 • ۱-۱-۸ : فضاهای خصوصی-
 • ۲-۱-۸ : فضاهای عمومی-
 • ۳-۱-۸ : فضاهای روباز-
 • ۴-۱-۸ : فضاهای جنبی و خدماتی-

لیست دیاگرام های ارائه شده همراه با رساله شامل :

 1. دیاگرام(۱ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش اداری-
 2. دیاگرام (۲ ): دیاگرام ارتباط فضایی رختشویخانه-
 3. دیاگرام(۳ ): دیاگرام ارتباط فضایی واحد های مسکونی-
 4. دیاگرام (۴ ): دیاگرام ارتباط فضایی شیر خوارگاه
 5. دیاگرام (۵ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش درمانی-

دانلـــود رساله

مطلب پیشنهادی

نمونه شیت لایه باز (فتوشاپ_ psd)

نمونه شیت لایه باز (فتوشاپ_ psd)

نمونه شیت لایه باز (فتوشاپ_ psd) عنوان محصول : شیت لایه باز فایل ذخیره شده : …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com