خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش
کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

عنوان پروژه : کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

فایل ذخیره شده:

 •  در قالب ورد و در ۱۷۰ صفحه
 • پاورپوینت در ۲۵ اسلاید

حجم فایل: ۳۴٫۶ MB

کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، یکی از کاملترین رساله طراحی موزه فرش در قالب ورد و در ۱۷۰ صفحه  , همراه با پاورپوینت تحلیل موزه فرش در ۲۵ اسلاید در اختیار شما دوستان قرار می دهیم .لذا قبل از بیان فهرست رساله به  اهداف پروژه به صورت مختصروار اشاره می کنیم. با ما همراه باشید.

مهم ترين هدف اين پژوهش تلاش در جهت شناخت هر چه بهتر فرش وهنرقالي بافي وبررسي راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاء جايگاه اين هنر متعالي در جامعه معاصر بوده است .
چرا كه معتقديم فرش ايراني به دليل برخورداري از يك فرهنگ تجسمي تكثر يابنده وپويا داراي اين قابليت است ، كه خود را با خواستها و نيازهاي فطري انسانهاي دوره هاي مختلف تطبيق دهد وجاودانگي اين هنر گواه اين مدعا است .
معرفي فرش به عنوان يك ميراث فرهنگي كه هويت وارزش خويش را بطور مستقيم از جامعه خود كسب مي كند هدف ديگر اين پروژه مي باشد . همچنين دراين تحقيق در جستجوي راهكارهاي مناسب در جهت خلق فضايي متناسب وشايستة اين هنر شريف، ليكن مهجور بوده ايم .

بدون شك يكي ازمهمترين مسيرهاي دستيابي به اين هدف طراحي كالبدي معماري است كه ضمن معرفي هرچه بهتر اين هنر به جامعه معاصر افق هاي جديدي فراروي طيف هاي مختلف جامعه بگشايد .
عنوان موزه فرش مي تواند به عنوان فضايي مؤثر در جهت معرفي ارزشهاي هنر قالي بافي جايگاه اين هنر والا را در جامعه معاصر ايران ارتقاء بخشد . بدون شك حصول به اين هدف بدون توجه به ارزشهاي پايدار معماري ميسر نبوده است ولذا در اين پروژه در جستجوي پيوند مفاهيم عميق هنر قاليبافي با اصول آفرينش فضاهاي معماري بوده ايم .

فهرست مطالب :

 • ۱-   طرح مسئله و اهميت آن-
 • ۲-   اهداف پژوهش-
 • ۴- روش تحقيق-
 • حوزه دوم : شناخت-
 • بخش اول : مطالعات پايه

فصل اول : شناخت فرش

 • ۱- تاريخچه فرش-
 • ۱-۱-  ديباچه-
 • ۱-۲-  وجه تسميه فرش ايراني-
 • ۱-۳-  كهن ترين نمونه قالي-
 • ۱-۴-  فرش ايران درعصر ساسانيان-
 • ۱-۵-  فرش ايران بعد ازاسلام-
 • ۱-۶-  تسلط مغولان وفرش ايراني-
 • ۱-۷-  فرش ايران درعصر تيموريان-
 • ۱-۸-  فرش ايران درعصر صفويه-
 • ۱-۹-  تسلط افاغنه وفرش ايراني-
 • ۱-۱۰-قاجاريان وفرش ايراني-
 • ۱-۱۱-فرش ايران در دوران معاصر-
 • ۱-۱۱-۱-معرفي مراكز بافت فرشهاي نفيس در ايران-
 • ۱-۱۱-۱-۱- مشهد-
 • ۱-۱۱-۱-۲- كاشان-
 • ۱-۱۱-۱-۳- اصفهان-
 • ۱-۱۱-۱-۴- كرمان-
 • ۱-۱۱-۱-۵- تبريز باکو-
 • ۱-۱۱-۱-۶- تهران-
 • ۲-   گونه شناسي فرش-
 • – گونه هاي فرش ايراني-
 • ۲-۱-طبقه بندي فرش براساس سبك محلي-
 • ۲-۲-طبقه بندي فرش براساس شيوة بافت-
 • ۲-۳-طبقه بندي فرش براساس جنس-
 • ۲-۴-طبقه بندي فرش براساس شكل هندسي-
 • ۲-۵-طبقه بندي فرش براساس اندازه-
 • ۲-۶-طبقه بندي فرش براساس ممتاز بافي وامور تزئيني-
 • ۲-۷-طبقه بندي فرش براساس رنگ-
 • ۳-مرحله قبل از بافت فرش-
 • ۳-۱- مرحله قبل از بافت فرش-
 • ۳-۱-۱- طراحي نقش فرش-
 • ۳-۱-۲-كهن ترين نقش فرش ايراني-
 • ۳-۱-۳-عناصر اصلي نقش فرش ايراني-
 • ترنج-
 • لچك-
 • حواشي-
 • ۳-۱-۴-  نقش فرش ايراني-
 • ۱- نقش شكسته-
 • ۲-   نقش گردان-
 • شناخت ابزار بافت قالي۱۱-
 • ۳-۲-۱- ابزار بافندگي ورفوگري-
 • ۳-۲-۲-دستگاههاي قالي بافي ۱۲-
 • ۳-۲-۲-۱- اجزاء دار قالي-
 • ۳-۲-۲-۲- انواع دارقالي-
 • ۳-۲-۲-۳- دارهاي افقي-
 • ۳-۲-۲-۴- دارهاي عمودي-
 • ۳-۲-تهيه مواد ومصالح اوليه بافت فرش-
 • ۳-۳-۱- عناصر اوليه بافت فرش-
 • ۳-۳-۲- پشم-
 • ۳-۳-۲-۱- شستشوي پشم-
 • ۳-۳-۲-۲- شماره بندي پشم-
 • ۳-۳-۳- كرك-
 • ۳-۳-۴- پنبه-
 • ۳-۳-۵-ابريشم-
 • ۳-۳- عناصراصلي در بافت فرش-
 • ۳-۴-۱-تار-
 • ۳-۴-۲- پود-
 • ۳-۴-۳- خامه-
 • ۳-۴- رنگ ورنگرزي درفرش-
 • ۳-۵-۱- پيشينة تاريخي رنگرزي درهنرهاي ايراني-
 • ۳-۵-۲-رنگ هاي طبيعي-
 • ۳-۵-۳-دندانه دادن-
 • دندانه گياهي-
 • دندانه اسيدي-
 • دندانه فلزي-
 • ۳-۵-۴- بررسي چند نمونه از رنگ هاي طبيعي-
 • ۳-۵-۵-  رنگ هاي شيميايي-
 • رنگهاي جوهري-
 • رنگهاي دانه اي-
 • ۴-   مرحله بافت فرش ۱۶-
 • ۴-۱-  گره وانواع آن-
 • گره تركي (گره متقارن)-
 • گره فارسي (گره نامتقارن)-
 • گره جفتي (گره تقلبي)-
 • گره كمانشي (بي گره بافي)-
 • گره تك تاري-
 • گره آويز-
 • گره دورنگ-
 • ۴-۲- بررسي دوگره فارسي وتركي-
 • ۴-۳- رجشمار در فرش-
 • ۵- مرحله بعد از بافت فرش-
 • ۵-۱- تكميل-
 • ۵-۲-شستشو-
 • ۵-۳- پرداخت-
 • ۵-۴- داركشي-

فصل دوم : بررسي نقوش پايه در فرش ( اسليمي )

 • ۱- ديباچه-
 • ۲- تاريخچه شكل گيري وتكوين اسليمي-
 • ۳- تاريخچه شكل گيري نقوش اسليمي در ايران-
 • ۴- نقوش اسليمي از تولد تا بلوغ-
 • ۵- بررسي تجريدي ساختار اسليمي-
 • ۶- انواع طرحهاي اسليمي-
 • ۶-۱-  طرحهاي اسليمي-
 • ۶-۲-  طرحهاي ختائي-
 • ۶-۳-  گلهاي شاه عباسي-
 • ۶-۴-  سبك شناسي طرحهاي قالي (ويژگيهاي طرحهاي اصلي)-
 • ۷-۵-۱- طرح ابنيه وآثار اسلامي-
 • ۷-۵-۲- طرح شاه عباسي-
 • ۷-۵-۳- طرح اسليمي-
 • ۷-۵-۴- طرح افشان-
 • ۷-۵-۵- طرح اقتباسي-
 • ۷-۵-۶- طرح نقشه بندي-
 • ۷-۵-۷- طرح بته اي-
 • ۷-۵-۸- طرح درختي-
 • ۷-۵-۹- طرح تركمني-
 • ۷-۵-۱۰-  طرح شكارگاه-
 • ۷-۵-۱۱- طرح گلداني-
 • ۷-۵-۱۲- طرح محرمات-
 • ۷-۵-۱۳- طرح ماهي درهم-
 • ۷-۵-۱۴- طرح محرابي-
 • ۷-۵-۱۵- طرح هندسي-
 • ۷-۵-۱۶- طرح ايلياتي-
 • ۷-۵-۱۷- طرح تلفيقي-
 • ۷-اسليمي وعرفان (وحدت معنوي هنرها)-
 • ۸- اسليمي و فرهنگ-
 • ۹-اسليمي و رنگ-
 • ۱۰- اسليمي و همنوايي با موسيقي-
 • ۱۱-اسليمي و شعر-
 • ۱۲-اسليمي وهنرهاي كتيبه نگاري وخوشنويسي درايران-
 • پي نوشت فصل دوم-

فصل سوم : مطالعات شناخت موزه

 • ۱-شناخت مفهوم موزه-
 • ۱-۱-ريشه كاوي ومعنا شناسي واژه موزه-
 • ۱-۲-موزه در فرهنگ نامه ها-
 • ۲- تاريخچه موزه در ایران و جهان-
 • ۲-۱-  تاريخچه موزه درجهان-
 • ۲-۱-۱-نهادينه شدن موزه ها درجهان-
 • ۲-۲-تاريخچه موزه درايران-
 • ۲-۲-۱-نهادينه شدن موزه درايران-
 • موزه همايوني-
 • موزه ملي-
 • موزه دانشكده افسري-
 • موزه هنر و صنايع –
 • موزة مردم‌شناسي تهران-
 • موزه‌هاي بقاع متبركه-
 • تأسيس موزه ايران باستان-
 • ۳- انواع موزه ها-
 • ۳-۱-  موزه هاي تاريخي-
 1. موزه‌هاي اماكن باستاني-
 2. موزه‌هاي انسان‌شناسي (مردم‌شناسي)-
 3. خانه‌هاي تاريخي و مسكن شخصيتهاي معروف فرهنگي، هنري و سياسي تاريخچة علوم مختلف-
 • ۴٫تاريخچة علوم مختلف-
 • ۳-۲-  موزه هاي هنري-
 • ۳-۳-  موزه هاي علمي-
 • ۳-۴-  موزه هاي فضاي باز-
 • ۳-۵-  كاخ موزه ها-
 • ۳-۶-  موزه هاي علوم وتاريخ طبيعي-
 • ۳-۷-  موزه هاي محلي يا منطقه اي-
 • پي نوشت فصل سوم-

مطالعات معماری موزه فرش-

 • ضوابط و استانداردها-
 • برنامه عملکردی و فیزیکی-
 • معرفی سازه و تاسیسات-
 • شناخت بستر طراحی-
 • طرح-

فهرست مطالب پاورپوینت  تحلیل موزه فرش :

 • تاریخچه-
 • اهداف موزه-
 • معرفی بنا-
 • پلان طبقه زیر زمین-
 • پلان طبقه همکف-
 • نمایشگاه-
 • شرایط محیطی نمایشگاه-
 • نمایشگاه موقت-
 • کتابخانه-
 • بخش موزه داری-
 • سالن سمعی بصری-
 • اتاق کنترل سیستم حفاظتی-
 • بخش اداری-
 • بخش آموزش-
 • باجه فروش بلیط-
 • محل فروش نشریات –
 • بخش خدمات-
 • نحوه نمایش ونگهداری آثاردرموزه-
 • نورپردازی-
 • محاسن این طرح-
 • معایب طرح-
 • بهینه سازی شرایط نمایش آثار و عملکرد بخشهای مختلف موزه-

جهت مشاهده قسمتی از رساله اینجا کلیک کنید.

دانلـــود رساله

نگارخانه:

کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش
کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش
کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش
کاملترین رساله طراحی موزه فرش + پاورپوینت موزه فرش

مطالب مشابه :

رساله و مطالعات حسینیه(۳۴۶ صفحه)

کاملترین پاورپوینت مرمت مسجد طاق میاندواب(۶۸ اسلاید)

پروژه طراحی مسجد (پلان +طرح سه بعدی )

پاورپوینت مرمت مسجد رنگینه بروجرد(۴۶ اسلاید)

پروژه معماری مسجد همراه با تمام مدارک(دو بعدی- سه بعدی- پوستر)

مطلب پیشنهادی

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 )

دانلود نقشه معماری رستوران ( dwg_2004 ) عنوان پروژه : دانلود نقشه معماری رستوران ( …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com