خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی
پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

عنوان رساله : طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۵۷ صفحه

حجم فایل:  ۷٫۶۵ MB

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی در قالب ورد و در  ۱۵۷ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به توضیح مختصری از این رساله اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

انسان با توجه به نيازها و ارزشها و هدف هاي خود محيط پيرامون را دگرگون كرده و متقابلاً از آن تاثير مي پذيرد. محدودة پاسخگوئي نيازهاي اجتماعي و وابستگي هاي عاطفي افراد در كل ، فضاي خانه است. خانه محل سكني براي پدر و مادر و فرزندان است. خانه مكاني فيزيكي است ، كه افراد ساكن در مورد چگونگي ان نظر مي دهند. و نيازهاي مادي و معنوي خود را دنبال مي كنند. از ميان همة نقش هاي مسكن ،امنيت و آرامش خاطر از همه مهمتر است. خانه با مطرح شدن به عنوان پيكره‌اي معمارانه در محيط هويت ما را محرز كرده و امنيت را بر ما ارزاني ميدارد؛ و سرانجام هنگام پاي نهادن به آن به آسايش دست مي‌يابيم. در خانه چيزهايي را مي‌يابيم كه بر آنها وقوف داشته و گراميشان مي‌داريم. ما آنها را با خود از بيرون آورده و به خاطر آنكه بخشي از جهان ما را مي‌سازند در كنارشان به زندگي مي‌پردازيم.

جهت دستیابی به این پژوهش، روش بکار گرفته شده « استدلال منطقی» با استفاده از تدابیر« تحلیلی-توصیفی» با دو روش کتابخانه ای (مطالعه مقالات، گزارشات، طرح های تفصیلی و هادی ، کتب فارسی و لاتین، رساله ها ، طرح های پژوهشی) و  به صورت کیفی انجام پذیرفته و سعی در فهم هرچه دقیق تر مفاهیم اشاره شده دارد و در صدد توسعه دانش طراحی و معماری است. همچنین با شیوه استدلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، اسنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. تحقیق حاضر با تکنیک مصاحبه باز منظم و از پیش تدوین شده انجام پذیرفته و به تحلیل تطبیقی و تفسیری از طریق مطالعات میدانی وکتابخانه ای پرداخته است.

پروژه حاضر طراحی مجتمع مسکونی در شهر رامسر است که به واسطه این طراحی با توجه به طراحی اصولی ساختمان ها با توجه به شرایط اقلیمی آن منطقه می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. از این رو معماري و شهرسازي سنتي ايران که همواره راههائی را مورد استفاده قرار داده تا با هماهنگي با طبيعت و استفاده از انرژی های موجود در اطراف بنا ها باعث کاهش همه جانبه مصرف انرژی در بناها شود می تواند نقش تاثیر گذاری بر آینده طراحی بناها داشته باشد.

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تعريف مساله

۱-۳- پیشینه تحقیق

۱-۴- اهداف

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۶-  فرضيه ها/ پيش فرض ها

۱-۷- روش تحقیق

۱-۸- ساختار رساله

فصل دوم : پیشینه پژوهش و ادبیات تحقیق 

بخش اول : مبانی نظری 

۲-۱-۱- فضا

۲-۱-۲- فضاهای معماری

۲-۱-۲-۱- فضاهای خارجی

۲-۱-۲-۲- فضای داخلی

۲-۱-۲-۳- فضاهای ساختاری

۲-۱-۲-۴- طراحی داخلی

۲-۱-۳- فرم فضایی

۲-۱-۴- ابعاد فضایی

بخش دوم : اقلیم و معماری

۲-۲-۱- تاثیر اقلیم در معماری

۲-۲-۲- حوزه های اقلیمی ایران

۲-۲-۲-۱- تقسیمات اقلیمی در جهان

۲-۲-۲-۲- تقسیمات اقلیمی در ایران

۲-۲-۳- اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر)

۲-۲-۴- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری

۲-۲-۵- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب

۲-۲-۶- اقلیم و ساختمان

۲-۲-۷- اقلیم معتدل و مرطوب ( سواحل دریای خزر)

۲-۲-۸- خصوصیات آب و هوایی اقلیم معتدل و مرطوب

۲-۲-۹- ویژگیهای کلی بافت شهری و روستایی اقلیم معتدل و مرطوب ایران

۲-۲-۱۰- ویژگیهای کلی فرم ابنیه سنتی اقلیم معتدل و مرطوب ایران

۲-۲-۱۱- مصالح مورد استفاده در اقلیم معتدل و مرطوب

بخش سوم : مسکن و سکونت

۲-۳-۱- مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟

۲-۳-۲- مسكن درايران

۲-۳-۳- مجتمع مسکونی

۲-۳-۴- علت ایجاد مجتمع های مسکونی

۲-۳-۵-  انواع مجتمع های مسکونی

۲-۳-۶- علل ایجاد مجتمع های پلکانی

۲-۳-۷- فرهنگ آپارتمان نشيني

۲-۳-۸- تعاریف و مفاهیم مسکن

۲-۳-۹-  سیر تاریخی اسکان انسان

۲-۳-۱۰-  واحد همسایگی چیست؟

۲-۳-۱۱- حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی

۲-۳-۱۲- حریم اجتماعی و خصوصی

۲-۳-۱۳- خدمات شهر

۲-۳-۱۴- هویت اجتماعی

۲-۳-۱۴-۱- ایجاد حس مالکیت نسبت به محله

۲-۳-۱۴-۲- انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی

۲-۳-۱۴-۳-هم صدایی و وحدت نظر و عقیده

۲-۳-۱۵- معرفي مجتمع مسكوني

۲-۳-۱۶- بررسي شاخص هاي اصلي مسكن اجتماعي

۲-۳-۱۷- تيپولوژي سايت در مسكن اجتماعي

۲-۳-۱۸- بررسي ضوابط و استانداردهاي مسكن اجتماعي

۲-۳-۱۹- ضريب پاركينگ

۲-۳-۲۰- كنترل مشرفيت در واحدهاي مسكوني

۲-۳-۲۱- تعاريف و مفاهيم مسکن

۲-۳-۲۲- بررسی نيازها و رفتارهای سکونت

بخش چهارم : بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی 

۲-۴-۱- مجموعه مسکونی زیتون اصفهان

۲-۴-۲- مجتمع مسکونی آذران

۲-۴-۳- مجتمع پرند

۲-۴-۴- مجتمع مسکونی Housing Type PY

۲-۴-۵- مجتمع مسکونی KLINT

۲-۴-۶- مجتمع مسکونی BODEGRAAF SETRAA TWEG

فصل سوم : شناخت بستر طرح 

۳-۱- ویژگی استان مازندران

۳-۲- اقلیم استان مازندران

۳-۴- پيشينه تاريخي رامسر

۳-۵- ویژگی شهر رامسر

۳-۶- موقعیت جغرافیایی شهر رامسر

۳-۷- جمعیت شهر رامسر

۳-۸- آب و هوا و اقلیم شهر رامسر

۳-۹- جغرافیای طبیعی شهر رامسر

۳-۹- چشمه‌هاي‌ آبگرم‌ شهر رامسر

۳-۱۰- آبهای گرم معدنی شهر رامسر

۳-۱۱- پوشش گیاهی شهر رامسر

۳-۱۲- ویژگی دما در شهر رامسر

۳-۱۳- میزان بارندگی در شهر رامسر

۳-۱۳- میزان بارندگی در شهر رامسر

۳-۱۴- ویژگیهای کلی فرم ابنیه سنتی شهر رامسر

۳-۱۵- مصالح مورد استفاده در شهر رامسر

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت

۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت

۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشید

۴-۴ نسبت سطح طبقه

۴-۵- زاویه مانع نور

۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت

۴-۷-اثر ونتوری در باد

۴-۸- پدیده مونرو

۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی

۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی

۴-۱۱-  ابعاد پذیرائی و نشیمن

۴-۱۲- فضای خواب

۴-۱۳- سرویس های بهداشتی

۴-۱۴- پارکینگ

۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات

۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی

۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق

۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان

۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی

۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم

۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی

۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی

۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی

۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی

۲۵-۴ حياط

۴-۲۶- پله فرار و آسانسور

۴-۲۷- پخي

۴-۲۸- پيش آمدگي ساختماني در گذرها

۴-۲۹- رعايت محدوديت ارتفاع

۴-۳۰- پارکينگ

۴-۳۱- سازمان خانه

۴-۳۲- سازمان فضايي خانه های تاريخی

۴-۳۳- سازمان فضايي خانه های معاصر

۴-۳۴- رابطه همسايگی

۴-۳۵-  حريم

۴-۳۶- مسکن و اقليم

۴-۳۷- عملکرد و تجهيزات خانه

۴-۳۸- تأمين کيفيت محيط مسکونی

۴-۳۹- تأسيسات

۴-۴۰- عملكرد و تجهيزات مسكن

۴-۴۰-۱- عرصه مشترك

۴-۴۰-۲- عرصه والدين

۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان

۴-۴۰-۴- عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده

۴-۴۰-۵- عرصه مهمان

۴-۴۰-۶-  فضاهاي بهداشتي

۴-۴۰-۷-  نگهداري وسايل اضافي

۴-۴۱-  شبكه دسترسي

۴-۴۲- ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني

۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي

۴-۴۴- نور

 فهرست شکل ها

فهرست تصاویر 

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی
کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی چند واحدی

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ

کاملترین رساله طراحی موزه جنگ عنوان فایل : کاملترین رساله طراحی موزه جنگ فایل ذخیره …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com