خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی
کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی

کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی

کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی

عنوان پروژه : کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی

فایل ذخیره شده:

 • رساله در قالب ورد  و در ۱۹۱ صفحه
 • نقشه ها در قالب اتوکد (dwg2004)

حجم فایل: ۱۹٫۳ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی در قالب ورد و در ۱۹۱ صفحه و در همچنین نقشهای این پروژه در قالب اتوکد ( dwg 2004) که این فایل شامل تمامی نقشه های معماری می باشد.

نجوم چیست؟کلمه ی نجوم مردم را اغلب به یاد خیره شدن به آسمان شب،این طبیعت فراموش شده وعکس های بسیار زیبایی که توسط تلسکوپها  گرفته شده می اندازد،در حالی که نجوم یک علم است و علم نجوم یعنی کار زیاد و مداوم و علم ریاضیات و فیزیک است.تصوری که مردم از یک منجم دارند این است که او را فردی می پندارند که به وسیله ی یک تلسکوپ در یک رصدخانه ی سرد وتاریک مشغول نگاه کردن به آسمان شب است(خوشبختانه اینگونه منجمان سخت کوش پس از گذشت اندکی دیگر تحمل نخواهند داشت)،منجمان تنها اندکی از وقتشان را صرف رصد با تلسکوپ می کنند و در رصد خانه ها معمولا دوربین ها و  تلسکوپها و سایر تجهیزات توسط کامپیوترها در یک اتاق گرم نسبتا روشن به وسیله ی منجم کنترل می شوند.

۱-۲-۱-تعریف علم نجوم

نجوم علمی است که به مطالعه ی حرکات ، ساختار،ویژگی های همه ی اجرام سماوی مثل ستارگان، سیارات و کهکشانها  و به تکامل و سرنوشت آنها می پردازد.ویژگی هایی مثل:جرم،رنگ،دما،ترکیبات و … علم نجوم پاسخ به سوالات و کنجکاوی های بشر پیرامون جهانی است که در آن واقع شده است.

فهرست رساله :

مقدمه

مقدمه

اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن

فصل اول: نجوم

 • ۱-۱- نجوم چیست؟
 • ۱-۲-۱- تعریف علم نجوم
 • ۱-۲-۲- شاخه های اصلی نجوم
 • ۱-۲-۲-۱- تئوری
 • ۱-۲-۲-۲-رصدی
 • ۱-۲-۳-۱-هیئت و نجوم
 • ۱-۲-۳-۲-۲- اختر فیزیک نظری
 • ۱-۲-۳-۳-کیهان شناسی
 • ۱-۲-۳-۴- کیهان زایی
 • ۱-۲-۳-۵- طالع بینی
 • ۱-۲-۴- تفاوت علم نجوم با سایر علوم
 • ۱-۲-۵- مقیاس ها در نجوم
 • ۱-۳- تاریخچه ای از نجوم
 • ۱-۳-۱-تاریخچه علم نجوم
 • ۱-۳-۲-تقسیمات تاریخچه اخترشناسی
 • ۱-۳-۲-۱- دوران زمین مرکزی.
 • ۱-۳-۲-۲- دوران خورشید مرکزی
 • ۱-۳-۲-۳-دوران کیهان شناسی
 • ۱-۳-۳-۱- نجوم درایران
 • ۱-۳-۴-۱-نجوم اسلامی
 • ۱-۳-۴-۲-علم نجوم در ایران
 • ۱-۳-۵-ستاره شناسان معروف ایرانی
 • ۱-۳-۵-۱-خواجه نصیرطوسی
 • ۱-۳-۵-۱-۱-ایجاد رصد خانه مراغه
 • ۱-۳-۵-۱-۲-وفات خواجه
 • ۱-۳-۵-۲-ابوریحان بیرونی
 • ۱-۳-۵-۳- عبدالرحمن صوفی رازی
 • ۱-۳-۵-۳-۱-فعالیت های نجومی عبدالرحمن
 • ۱-۳-۶- ستاره شناسی دردوران معاصر
 • ۱-۳-۶-۱-گروه های نجومی درایران
 • ۱-۳-۶-۲-بررسى وضعيت و جايگاه علم نجوم در ايران امروز
 • ۱-۳-۶-۲-۱-استادان و بزرگان
 • ۱-۳-۶-۲-۳-رصدخانه ملى ايران
 • ۱-۳-۶-۲-۴-رصدخانه هاى ايران
 • ۱-۳-۶-۲-۵-تنها نشريه اخترشناسى ايران
 • ۱-۳-۶-۲-۶- بازار نشر
 • ۱-۳-۶-۲-۷- كسوف
 • ۱-۳-۶-۲-۸- نجوم آماتورى
 • ۱-۳-۶-۲-۹- ابزار رصدی
 • ۱-۴- نجوم رصدی
 • ۱-۴-۱- رصد چيست و چه چيزهايي را بايد رصد كرد؟
 • ۱-۴-۲- چه دوربيني براي شروع كار لازم است؟
 • ۱-۴-۳- بهترين مكان رصد كجاست؟
 • ۱-۴-۷- داس تيز آسمان
 • ۱-۴-۷-۱- رصد سلطان شب
 • ۱-۴-۷-۲-روش های رؤيت هلال ماه نو
 • ۱-۴-۸- شكار اجرام آسماني
 • ۱-۵- رادیونجوم
 • ۱-۵-۱- مقدمه
 • ۱-۵-۲- دلایل بی‌رغبتی به رادیو نجوم
 • ۱-۵-۳-ستارگان رادیویی
 • ۱-۵-۵-واحد جانسکی
 • ۱-۵-۶-منابع رادیو نجوم
 • ۱-۵-۷-تصادف کهکشانی
 • ۱-۵-۸- نابودی مفهوم تصادفهای کهکشانی
 • ۱-۵-۹-سخن آخر
 • ۱-۶-۱-نام برخی پیکرهای آسمانی(صورتهای فلکی)
 • ۱-۷-منظومه شمسی
 • ۱-۷-۱- پیدایش منظومه شمسی
 • ۱-۷-۱-۱-نگاه اجمالی
 • ۱-۷-۱-۴- فرضیه کانت – لاپلاس
 • ۱-۷-۱-۵- نظریه جدید ابرغبار
 • ۱-۷-۲- شکل گیری منظومه شمسی
 • ۱-۷-۲-۱- شکل گیری منظومه شمسی از دید دینامیک
 • ۱-۷-۲-۲- شکل گیری منظومه شمسی از دید شیمی
 • ۱-۷-۳- خانواده منظومه شمسی
 • ۱-۷-۳-۱- خورشيد
 • ۱-۷-۳-۲- سياره ها
 • ۱-۷-۳-۳- قمرها
 • ۱-۷-۳-۵- اجرام کمربند کوييپر
 • ۱-۷-۴- سیارات منظومه شمسی
 • ۱-۷-۴-۱- سیاره عطارد
 • ۱-۷-۴-۱-۱- ویژگیهای عطارد
 • ۱-۷-۴-۲- سیاره زهره (ونوس)
 • ۱-۷-۴-۲-۱- ویژگی های زهره
 • ۱-۷-۴-۳- سیاره زمین
 • ۱-۷-۴-۳-۱- ویژگی های زمین
 • ۱-۷-۴-۳-۲- ماه-تنها قمرزمین
 • ۱-۷-۴-۳-۲-۱- ویژگی های ماه
 • ۱-۷-۴-۴- سیاره مریخ
 • ۱-۷-۴-۴-۱- ویژگی های مریخ
 • ۱-۷-۴-۵- سیاره مشتری
 • ۱-۷-۴-۵-۱-ویژگی های مشتری
 • ۱-۷-۴-۶- سیاره کیوان(زحل)
 • ۱-۷-۴-۶-۱- حرکت کیوان
 • ۱-۷-۴-۶-۲- ویژگی های فیزیکی کیوان
 • ۱-۷-۴-۶-۳- شش ضلعی زحلی
 • ۱-۷-۴-۶-۴- شناسه های کیوان
 • ۱-۷-۴-۶-۵- قمرهای کیوان
 • ۱-۷-۴-۶-۶- حلقه های کیوان
 • ۱-۷-۴-۶-۷- شناسایی کیوان.
 • ۱-۷-۴-۶-۸- شکاف کاسینی
 • ۱-۷-۴-۶-۹- میدان مغناصیسی کیوان
 • ۱-۷-۴-۷- سیاره اورانوس
 • ۱-۷-۴-۷-۱- رصد اورانوس
 • ۱-۷-۴-۷-۲- خواص اورانوس
 • ۱-۷-۴-۷-۳- حلقه های اورانوس
 • ۱-۷-۴-۷-۴- قمرهای اورانوس
 • ۱-۷-۴-۸- سیاره نپتون
 • ۱-۷-۴-۸-۱- لکه سیاه بزرگ
 • ۱-۷-۴-۸-۲- حلقه های نپتون
 • ۱-۷-۴-۸-۳- قمرهای نپتون
 • ۱-۷-۴-۹- سیاره پلوتون
 • ۱-۷-۴-۹-۱- مشخصات فیزیکی پلوتون
 • ۱-۷-۴-۱۰- سیاره سدنا
 • ۱-۸- خورشیدگرفتگی(کسوف)
 • ۱-۸-۱- مراحل کسوف مطلق
 • ۱-۸-۲- انگشترالماس
 • ۱-۸-۳- کلیت
 • ۱-۸-۴- انواع کسوف
 • ۱-۸-۴-۱- کسوف نیمه کامل
 • ۱-۸-۴-۲- کسوف کامل
 • ۱-۸-۴-۳- کسوف حلقوی
 • ۱-۹- ستاره ها
 • ۱-۹-۱- نحوه تشکیل ستاره
 • ۱-۹-۲-مقیاس قدری
 • ۱-۹-۳-روشنایی ستاره
 • ۱-۹-۴- رنگ ستارگان
 • ۱-۹-۵-طیف ستارگان
 • ۱-۹-۶- تحولات ستاره
 • ۱-۹-۶-۱-تحول یک ستاره
 • ۱-۹-۶-۲- رده‌بندی ستارگان
 • ۱-۹-۶-۳- عمر ستارگان
 • ۱-۹-۶-۴- فیزیک درون ستارگان
 • ۱-۹-۶-۵- کوتوله‌ها
 • ۱-۹-۶-۶-سحابیها
 • ۱-۱۰- ستاره های دنباله دار
 • ۱-۱۰-۱- انواع دنباله‌ها
 • ۱-۱۰-۲- منشأ دنباله‌دارها
 • ۱-۱۰-۳- مشخصات فیزیکی
 • ۱-۱۰-۳-۱- رأس ستاره دنباله‌دار
 • ۱-۱۰-۳-۲- دم ستاره دنباله‌دار
 • ۱-۱۰-۳-۳-گیسوی ستاره دنباله‌دار
 • ۱-۱۰-۳-۴- ماده ستاره دنباله‌دار
 • ۱-۱۰-۴- حرکت ظاهری ستاره دنباله‌دار
 • ۱-۱۰-۵- تغییر مدار ستاره دنباله دار
 • ۱-۱۰-۶- مرگ ستاره دنباله‌دار
 • ۱-۱۱- سحابی ها
 • ۱-۱۱-۱- سحابی های تاریک
 • ۱-۱۱-۲- سحابی های سیاره‌ای
 • ۱-۱۱-۳- امواج انفجاری
 • ۱-۱۱-۴-سحابی های تابان
 • ۱-۱۱-۵- بقایای ابر نواختری
 • ۱-۱۱-۶- سحابی انکساری
 • ۱-۱۱-۷- سحابی های خارج کهکشانی
 • ۱-۱۲- کهکشان ها
 • ۱-۱۲-۱- انواع کهکشان ها
 • ۱-۱۲-۱-۱- کهکشان های نامنظم
 • ۱-۱۲-۱-۲- کهکشان های مارپیچی
 • ۱-۱۲-۱-۳- کهکشان مارپیچی میله ای
 • ۱-۱۲-۱-۴- کهکشان های بیضوی
 • ۱-۱۲-۱-۵- کهکشانهای فعال و غیر عادی
 • ۱-۱۲-۱-۶-کهکشان های رادیویی
 • ۱-۱۲-۲- کوازارها
 • ۱-۱۲-۳- تصادم کهکشان ها
 • ۱-۱۲-۴-کهکشان راه شیری
 • ۱-۱۲-۴-۱- مشخصات کهکشان راه شیری
 • ۱-۱۲-۴-۲-گذر صورتهای فلکی از راه شیری
 • ۱-۱۲-۴-۳- فراوانی میدان ستاره
 • ۱-۱۲-۴-۴- ماهیت راه شیری
 • ۱-۱۲-۴-۵- قسمت نورانی راه شیری
 • ۱-۱۲-۴-۶- تغییر صورت های فلکی

فصل دوم: رصدخانه،پلانتاریوم

 • ۲-۱- رصدخانه
 • ۲-۱-۱- جای مناسب برای رصدخانه
 • ۲-۱-۲- شرایط یک رصدخانه 
 • ۲-۱-۳- رصدخانه های معروف
 • ۲-۳-۱-۱- رصدخانه ماونت پالومار
 • ۲-۱-۳-۲- رصدخانه سارس ویلز 
 • ۲-۱-۳-۳- رصدخانه‌های نیمکره جنوبی
 • ۲-۱-۳-۴- رصدخانه‌های رادیویی 
 • ۲-۱-۳-۵- رصدخانه مائوناکیا 
 • ۲-۱-۳-۶- رصدخانه کک 
 • ۲-۱-۳-۷- رصدخانه ملی کیت پیک
 • ۲-۱-۳-۸- رصدخانه کلت 
 • ۲-۱-۴- نام برخی رصدخانه های مشهور
 • ۲-۱-۵- تاریخچه تاسیس رصدخانه ها درایران
 • ۲-۲- تلسکوپ 
 • ۲-۲-۱- پیشینه تلسکوپ 
 • ۲-۲-۲- تلسکوپ گالیله .
 • ۲-۲-۳- مشخصات تلسکوپ
 • ۲-۲-۴- کاربردهای تلسکوپ 
 • ۲-۲-۵- انواع تلسکوپ
 • ۲-۲-۵-۱- تلسکوپ گالیله ای 
 • ۲-۲-۵-۲- تلسکوپ نیوتنی
 • ۲-۲-۵-۳- تلسکوپ کاسگرین 
 • ۲-۲-۵-۴- تیغه اشمیت 
 • ۲-۲-۵-۵- تلسکوپ اشمیت-کاسگرین
 • ۲-۲-۵-۶- تلسکوپ‌های شکستی 
 • ۲-۲-۵-۷- تلسکوپ‌های بازتابی 
 • ۲-۲-۵-۸- تلسکوپ‌های شکستی – بازتابی 
 • ۲-۲-۵-۹- تلسکوپ رادیویی 
 • ۲-۲-۵-۱۰- تلسکوپ اشعه ایکس
 • ۲-۲-۶- تلسکوپ درایران
 • ۲-۲-۷- پلانتاریوم 
 • ۲-۲-۷-۱- تاریخچه پلانتاریوم 
 • ۲-۲-۷-۲- پلانتاریوم های امروزي 
 • ۲-۲-۷-۲-۱- پلانتاریوم کوچک 
 • ۲-۲-۷-۲-۲- پلانتاریوم پرواز فضایی
 • ۲-۲-۷-۲-۳- پلانتاریوم بزرگ
 • ۲-۲-۸- اصول و معیارهای طراحی
 • ۲-۲-۸-۱- اجزای تشکیل دهندۀ ساختمان پلانتاریوم 
 • ۲-۲-۸-۲- عرصه عمومی
 • ۲-۲-۸-۲-۱- سالن نمایش
 • ۲-۲-۸-۲-۲- گنبد ها 
 • ۲-۲-۸-۲-۲-۱- گنبد افقی
 • ۲-۲-۸-۲-۲-۲- گنبد مایل 
 • ۲-۲-۸-۲-۳- هال انتظار
 • ۲-۲-۸-۲-۴- کلاس درس 
 • ۲-۲-۸-۲-۵- بوفه
 • ۲-۲-۸-۲-۶- ورودی بنا
 • ۲-۲-۸-۲-۷- گیشه فروش بلیط 
 • ۲-۲-۸-۲-۸- سرویس بهداشتی 
 • ۲-۲-۸-۳- عرصه خصوصی 
 • ۲-۲-۸-۳-۱- فضاهای اداری
 • ۲-۲-۸-۳-۲- فضاهای تأسیساتی

فصل سوم: نمونه ومصداق ها

 • ۳-۱- رصدخانه مراغه
 • ۳-۱-۱- پيشگفتار (شناسائي و كاوش)
 • ۳-۱-۲- شرح بنا
 • ۳-۱-۲-۱- تاریخچه
 • ۳-۱-۲-۲- وسایل رصدخانه مراغه
 • ۳-۱-۲-۳- زیج ایلخانی
 • ۳-۱-۳- واحدهای بنا
 • ۳-۱-۳-۱- دیوارهای سنگچین نامنظم
 • ۳-۱-۳-۲- دیوارهای سنگچین منظم شمالی_جنوبی
 • ۳-۱-۳-۳- دیوارهای سنگچین منظم شرقی _غربی.
 • ۳-۱-۳-۴- برج مرکزی واصلی رصدخانه مراغه
 • ۳-۱-۳-۵- واحدهای دایره شکل پنج گانه
 • ۳-۱-۳-۶- تالار سکودارچهار گوش
 • ۳-۱-۳-۷- کارگاه ریخته گری وساخت وسایل نجومی
 • ۳-۱-۳-۸- کوشک ایوان دار
 • ۳-۱-۳-۹- مدرسه یا تالار بحث وکنفرانس
 • ۳-۱-۳-۱۰- کتابخانه
 • ۳-۱-۳-۱۱- بنای مسکونی،دفترکار یا استراحتگاه
 • ۳-۱-۳-۱۲- خیابانهای سنگفرش سطح پله
 • ۳-۱-۳-۱۳- مخزن نگهداری آب
 • ۳-۱-۳-۱۴- مجموعه روستایی
 • ۳-۲- موزه نجوم شهر تامانا-ژاپن
 • ۳-۳- رصدخانه کیروسان –جزیره اوشیما –ژاپن
 • ۳-۴- سکوی رصد وموزه نامودیکاوا-ژاپن

فصل چهارم: مطالعات محیطی

 • ۴-۱- حدود و موقعيت استان فارس
 • ۴-۲- اوضاع طبيعي و كلي استان فارس
 • ۴-۳- جغرافیا و تاریخچه شیراز
 • ۴-۴- ویژگی های آب و هوای شیراز
 • ۴-۴-۱- بارندگی
 • ۴-۴-۲- رطوبت نسبی
 • ۴-۴-۳- تابش خورشید
 • ۴-۵- بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسائل اقلیمی
 • ۴-۶- تأثیر باد در جهت‌گیری بناها
 • ۴-۷- مکان یابی و تحلیل سایت
 • ۴-۷-۱- مزایای سایت
 • ۴-۷-۲- نکات منفی سایت
 • ۴-۷-۳- شیب سایت

فصل پنجم: برنامه فیزیکی

 • ۵-۱- شرح فضاها و استانداردها
 • ۵-۱-۱- بخش داده های مستقیم
 • ۵-۱-۲- بخش ردیابی
 • ۵-۱-۳- بخش ارزیابی رصد
 • ۵-۱-۳-۱- ارزیابی اپتیکی ستاره ای
 • ۵-۱-۳-۲- ارزیابی اپتیکی خورشیدی
 • ۵-۱-۴- بخش توسعه و کنترل علمی و فنی
 • ۵-۱-۵- بخش اسناد و مدارک
 • ۵-۱-۶- بخش کامپیوتر و اینترنت
 • ۵-۱-۷- بخش آموزش تخصصی
 • ۵-۱-۸- بخش نمایشگاهی مجموعه
 • ۵-۱-۹- مرکز همایش های علمی و فنی
 • ۵-۱-۱۰- بخش مدیریت و برنامه ریزی و اداری
 • ۵-۱-۱۱- بخش های خدماتی و عمومی
 • ۵-۱-۱۲- بخش افلاک نما(پلانتاريوم)
 • ۵-۱-۱۳- تأسیسات
 • ۵-۱-۱۳-۱- سیستم های الکتریکی(سیستم برق مرکزی)
 • ۵-۱-۱۳-۲- سیستم های ارتباطی
 • ۵-۱-۱۳-۳- سیستم های حرارتی و برودتی
 • ۵-۱-۱۳-۴- تهویه مطبوع
 • ۵-۱-۱۳-۵- شبکه آب و فاضلاب
 • ۵-۱-۱۳-۶- سیستم نقل و انتقالات مکانیکی
 • ۵-۲- برنامه فیزیکی

فصل ششم: سازه و تاسیسات

 • ۶-۱-مقدمه
 • ۶-۱-۲- معرفی سیستم پیش تنیده
 • ۶-۱-۳- سیستم پیش کشیده
 • ۶-۱-۴- سیستم پس کشیده
 • ۶-۱-۵- مزایا وامتیازات سقف های پس کشیده
 • ۶-۱-۶- دامنه کاربرد سقف های پس کشیده
 • ۶-۲- تاسیسات
 • ۶-۲-۱- مقدمه
 • ۶-۳- تاسیسات مکانیکی
 • ۶-۳-۱- استفاده از فن کوئل
 • ۶-۳-۲- اجزای تشکیل دهنده.
 • ۶-۳-۳- انواع فن کوئل ها
 • ۶-۳-۴-نحوه کار فن کوئل
 • ۶-۴- تاسیسات الکتریکی
 • ۶-۵- سیستم های تشخیص، اعلام و اطفاء حریق
 • ۶-۶- مقاومت در برابر حریق

منابع

منابع و مآخذ

فهرست تصاویر

فهرست جداول

پلان های موجود پروژه :

 • پلان زیر زمین با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه همکف با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • پلان طبقه اول با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • ۴ نما اصلی با مقیاس (۱/۱۰۰)
 • ۲ برش با مقیاس (۱/۱۰۰)

تمامی پلان ها به صورت مبلمان شده می باشد.

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

دانلـــود

نگارخانه:

کاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهاییکاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهاییکاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهاییکاملترین رساله مرکز کیهان شناسی همراه با پلان و رندر نهایی

————————————————

مطالب مشابه :

پروژه کامل مجتمع مسکونی (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

کاملترین پروژه معماری بیمارستان(فایل اتوکدی، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

کاملترین پروژه ی سرای هم‌اندیشی معماران(فایل اتوکدی، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

کاملترین پروژه مجتمع مسکونی(فایل اتوکدی، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

کاملترین رساله فرهنگسرای ملاصدرا(اتوکد+پوستر+رندر نهایی)

کاملترین رساله فرهنگسرای ملاصدرا(اتوکد+پوستر+رندر نهایی)

دانلود پروژه کامل مرکز داده-دیتاسنتر (رساله+اتوکد+پاورپوینت)

کاملترین رساله و مطالعات ایستگاه راه آهن

ارسال به دوستان در تلگرام

مطلب پیشنهادی

طرح سه بعدی ساختمان کاپیتول(Auto Cad)

طرح سه بعدی ساختمان کاپیتول(Auto Cad)

طرح سه بعدی ساختمان کاپیتول(Auto Cad) عنوان پروژه :طرح سه بعدی ساختمان کاپیتول(Auto Cad) فایل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com