خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار
پایان نامه ارشد معماری طراحی مدرسه ابتدایی 6 کلاسه با رویکرد معماری پایدار

کاملترین رساله طراحی مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

کاملترین رساله طراحی مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

عنوان رساله : طراحی مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۵۶ صفحه

حجم فایل:  ۳٫۱  MB

کاملترین رساله طراحی مدرسه ابتدایی 6 کلاسه با رویکرد معماری پایدار

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایان نامه ارشد معماری طراحی مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار  در قالب ورد و در  ۱۵۶  صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به توضیح مختصری از این رساله اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

شناخت بارزه های اصلی تمدن هر ملت برای مردمش، در حقیقت یک نوع خودشناسی و آگاهی از ریشه های هستی و موجودیت هر فرد و شناسنامه ملی آن قوم است. ناگفته پیداست این امر برای ما ایرانیان که وارث فرهنگی بسیار غنی و سرشار بوده ایم بایسته و ضروری است. الگوهای تکامل یافته گذشتگان به عنوان اصول و عناصر اصلی معماری توسط معماران مورد استفاده قرار میگرفته و هر معمار با بهره مندی از دانش و خلاقیت خدادادی و امکانات، محدودیت و نیازهای زمانی میتوانست از آنها استفاده نماید. بدین ترتیب تداوم فرهنگ معماری در طول تاریخ گذشته حفظ شده است. نگهداری و احیاء آثار باارزش معماری و هنرهای سنتی، تداوم تاریخی و پیوند درست با آثار گذشته که مبنای ایجاد هویت در معماری هر کشور است مورد تأکید اکثر معماران و شهرسازان جهان است.  (غفاری، ۲ ،۷۷۱۱٫)

از جمله مهمترین و با ارزشترین ساختمانهای سنتی که معرف هویت خاص معماری اسلامی کشورمان هستند، مدارس و مراکز علمیه در شهرهای مختل  بوده که در طول تاریخ معماری به تدریج به تکاملی قابل تحسین رسیده اند و خوشبختانه اکثراً هم مورد استفاده و دارای عملکرد آموزشی میباشند. طراحی معماری عملی سهل و ممتنع است. ساختار فضا در ظاهر ساده و در واقعیت امری بسیار پیچیده و عمیق است. تحولات در تاریخ معماری مبین تحولات در فرهنگ، تفکر و برخورد انسان با محیط زیست خود میباشد. (غفاری، ۲ ،۷۷۱۱  .)

آثار با ارزش گذشتگان  در معماری ایران واجد کیفیتها و ارزشهای پایدار هستند که مبین تفکر عمیق و جامع و جهانبینی سازندگان آنها میباشند پیچیدگی و چندبعدیبودن مسئله آموزش و پرورش و ساخت مراکز آموزشی که از ابعاد کالبدی و فضایی، کیفیتهای بصری و ادراکی، ابعاد زیباییشناسی، جنبههای محیطی و اقلیمی، مسائل تکنولوژی و غیره برخوردار است مستلزم همکاری متخصصین، در یک نظام سیستمی و مرتبط خواهد بود .

(غفاری، ۲ ،۷۷۱۱  .)

فضاهای آموزشی باید بتوانند جوابگوی نیازهای بر اساس تغییرات الگوهای آموزشی باشند، با پیشرفت تکنولوژی و فن، هر روز تقاضای کودک و معلم تغییر میکند. پس فضاهای آموزشی باید بتوانند امکان این انعطاف پذیری را فراهم آورده، جوابگوی پایداری در طول زمان باشند. نیاز به انعطافپذیری در فضاهای آموزشی را میتوان به گروههای کارکردی، اجتماعی، روانی و اقتصادی دسته بندی کرد. بنابراین نیاز به تطابق با مسائل روانشناسی و اجتماعی، فضاهای آموزشی را نیازمند انعطاف پذیری بیشتری مینماید. الگوی انعطافپذیر یک فضای آموزشی هم روند آموزش و هر فرم فضای آموزش، هم وصف  فضایی زنده است و هم وصف  روندی که فضا در آن ایجاد شود. چند عملکردی دیدن یک فضا، همچنین امکان تلفیق، تفکیک و گسترش آن از مهمترین عواملی هستند که در طراحی یک الگوی منحط  باید به آن پرداخت. (محمودی، ۷ ،۷۷۳۷  .)

بررسی الگوهای انعطافپذیر در ابعاد مختلفی امکانپذیر است، در مقیاس کلان، در همجواری و تلفیق با عناصر و عملکردهای دیگر و در ایجاد سیمای مطلوب شهری که در دانش آموز حس تعلق، هویت، اعتماد به نفس و افتخار را قوت میبخشد. در مقیاس میانی در سازماندهی اجزاء، تعداد طبقات و نوع ارتباطات فضاهای آموزشی به گونهای که جوابگوی آموزش جدید و پویای امروز و پیشرفت تکنولوژی و سرعت آن در سالهای اخیر باشد و در مقیاس خُرد، در دقت عمل منوط به انتخاب شکل و فرم اجزای آموزشی، مبلمان، مقیاس و جزئیات آنها به طوری که ادراکات حسی مثبت را در تطابق با استفادههای متفاوتی که در طول زمان ممکن  است داشته باشند، به وجود آورد .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات تحقیق 

چکیده

مقدمه

ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری

۱-۲ پایداری از نظر لغوی

۲-۲ تعریف پایداری

۳-۲ تعاریفی از معماری پایدار

۴-۲ الگوهای معماری پایدار

۵-۲ توسعه

۶-۲ توسعه پایدار ( Suatained Development ):

۷-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار

۸-۲ اهداف توسعه پایدار

۹-۲ توسعه پایدار و معماری

-۲ مولفه های توسعه پایدار

۱-۱۰-۲  انسان

۲-۱۰-۲  کودکان و  نوجوانان

۳-۱۰-۲ زنان

۴-۱۰-۲ محیط زیست

۵-۱۰-۲  فرهنگ

۶-۱۰-۲ آموزش

۱۱-۲ پیشینه معماری پایدار

۱۲-۲ علم

۱۳-۲ مشارکت

۱۴- ۲ تاريخ

۱۵-۲ نحوه و نوع استفاده از محيط

۱۶-۲ نظم

۱۷-۲ فرهنگ

۱-۱۷-۲ تعاریف فرهنگ

۲-۱۷-۲ کودک و فرهنگ

۳-۱۷-۲ تأثیر فرهنگ در طراحی محیط‌های کودکان

۴-۱۷-۲ فرهنگ مدرسه

۵-۱۷-۲ وظايف مدرسه در مقابل فرهنگ

۱۹-۲ معماری و اقلیم

۲۰-۲ تاثیراقلیم بر معماری

۲۱-۲ سیر تحول تاریخی مدارس

۱-۲۱-۲  معماری و مدرسه

۲-۲۱-۲  شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی   [۱۶]

۳-۲۱-۲ همسازی با اقلیم منطقه

۴-۲۱-۲  فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی

۵-۲۱-۲  ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا

۶-۲۱-۲  ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت

۷-۲۱-۲ شکل کلی فضای معماری

۲۲-۲  مدرسه سازی و بحران هویت

۲۳-۲ پیشینه مدارس در ایران [۱]

–        پیش از اسلام

۱-۲۳-۲ پیش از اسلام  [۲۰]

۲-  نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی  [۲۰]

۲-۲۳-۲  ابتدای دوران اسلامی (قرون اولیه و میانه اسلام: از سلجوقیان تا تیموریان)  [۲۰]

روش تدریس حلقه

۳-۲۳-۲ عصر صفویان  [۲۰]

سازمان دهی آموزش

مدارس صفوی(بررسی کالبدی)

۴-۲۳-۲  دوران معاصر   [۲۰]

۲۴-۲ مدارس خارجیان          [۲]

۲۵-۲ روانشناسي کودک

۱-۲۵-۲ پيدايش و تحول مهارت‌هاي حرکتي   [۲۲]

۲-۲۵-۲ فعاليت‌هاي ذهني و مهارت پردازش اطلاعات  [۲۲]

۳-۲۵-۲ نظريات پياژه در مورد رشد هوش و قواي ذهني  [۲۲]

۴-۲۵-۲ تحول زبان در دوره سوم کودکي  [۲۲]

۵-۲۵-۲  رشد اجتماعي و شخصيتي در دوره سوم کودکي  [۲۲]

مرحله نهفتگي

خود پنداره و عزت نفس

۶-۲۵-۲ نفوذ خانواده در دوره سوم کودکي  [۲۲]

۷-۲۵-۲ تأثير طبقات اجتماعي در رشد شخصيت کودک  [۲۲]

۸-۲۵-۲ تأثير برادران و خواهران در شخصيت کودک   [۲۲]

۹-۲۵-۲ گروه‌بندي جنسي و همانندسازي نقش جنسي  [۳]

۱۰-۲۵-۲ رشد معيارهاي نقش‌هاي جنسي  [۲۳]

۱۱-۲۵-۲ رشد وجدان و معيارهاي اخلاقي (فراخود) [۲۳]

۱۳-۲۵-۲ آمادگي براي ورود به مدرسه  [۲۳]

۲۶-۲ تجربه دبستان  [۲۳]

۲۷-۲ اهداف آموزش و پرورش دبستان   [۲۳]

۲۸-۲ پسرها، دخترها و تجربه مدرسه  [۲۳]

۲۹-۲ نقش معلم در دوران سوم کودکي  [۲۳]

۳۰-۲ رابطه با گروه همسالان  [۲۳]

۳۱-۲ فرهنگ گروهي در دوره سوم کودکي   [۲۲]

۳۲-۲ هماهنگي با گروه همسالان   [۲۲]

۳۳-۲ اواسط کودکي در يک نگاه کلي   [۲۲]

۳۴-۲ مطالعات تطبیقی

۱-۳۴-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان  [۴]

۱-۳۴-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان  [۵]

۲-۳۴-۲ مدرسه ابتدایی گاندو   [۶]

۳-۳۴- ۲  کالج سنت لئوناردو   [۷]

۴-۳۴-۲ دبستان جراردو مولینا   [۸]

فصل سوم : مطالعات اقلیمی  

۲-۳ اقلیم شناسی (Climatology) چیست؟  [۲۸]

۳-۳ تاریخچه اقلیم شناسی  [۲۸]

۴-۳ طبقه‌بندی اقلیمی   [۲۸]

۵-۳ شناخت عوامل اقلیمی   [۲۸]

۵-۳ شناخت عوامل اقلیمی   [۲۸]

۶-۳ عوامل تغییر اقلیمی  [۲۸]

۷-۳ نوسانات درون اقلیم زمین   [۲۵]

۸-۳ مناطق اقلیمی جهان   [۹]

۸-۳ مناطق اقلیمی جهان   [۱۰]

۹-۳ اقليم هاي آب و هوايي ايران   [۲۹]

اقليم خشك

اقليم معتدل

اقليم معتدل

۱۰-۳ اقلیم ایران   [۲۶]

اقليم معتدل

۱۰-۳ اقلیم ایران   [۲۶]

۱۱-۳  موقعیت جغرافیایی استان کرمان

۱-۱۱-۳ همسایگان استان

۱۲-۳ وجه تسمیه استان کرمان

۱۳-۳ وضعیت توپوگرافی استان کرمان

۱۴-۳ ویژگی های اقلیمی استان کرمان

الف) توده هوای زمستانه

ب) توده هوای تابستانه

۱۵-۳ بادهای استان کرمان

۱۶-۳ پوشش گیاهی استان کرمان

۱۷-۳ ویژگی‌های جمعیتی استان کرمان

۱۸-۳ زبان در استان کرمان

۱۹-۳ دین و مذهب در استان کرمان

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۱-۴  مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي:

۲-۱-۴ پاركينگ در كاربري آموزشي:

۲-۴ اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي:

۱-۲-۴ مكان يابي فضاي آموزشي:

۲-۲-۴  قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر با توجه به ضوابط و اولويتهاي همجواري و دسترسي:

۳-۲-۴ تحليل و پيشنهادات همجواريها:

۴-۲-۴ مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين:

۳-۴ شرايط محيطي

۱-۳-۴  اوضاع طبيعي زمين

۲-۳-۴  جهت يابي فضاي آموزشي

۳-۳-۴ دسترسي به فضاي آموزشي

۴-۴  شعاع دسترسي:

۵-۴  عوامل كاهش شعاع دسترسي

۶-۴ ايمني واحدهاي آموزشي

۱-۶-۴  ايمني در مقابل سوانح طبيعي

۲-۶-۴ ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي

۷-۴  رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس:

۸-۴  ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه:

۹-۴  تناسبات انساني و نقش آن در طراحي:

۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه:

۱۰-۴ خصوصيات فيزيكي مدارس

۱-۴  انواع سازماندهي مدارس:

۱-۱۱-۴  سازماندهي مرکزي:

۲-۱۱-۴  سازماندهي خطي:

۳-۱۱-۴   سازماندهي شعاعي:

۴-۱۱-۴  سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي:

۱۲-۴  خصوصيات فيزيكي مدرسه:

۱-۱۲-۴ ظرفيت مدارس

۲-۱۲-۴  تعداد طبقات مدارس

۱۳-۴  مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز

 • ظرفيت و سرانه فضاها
 • سازمان دهي و ساخت كلاس
 • ۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعي كلاس
 • ۲-۱۵-۴ سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس):
 • ۱۶-۴ خصوصيات محيط درس:
 • ۱-۱۶-۴ نورگيري كلاس‌ها:
 • ۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعي:
 • ۴-۱۶-۴ شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي:
 • ۵-۱۶-۴ سرعت تهويه جهت تجديد هوا:
 • ۱۷-۴ خروجي‌هاي مدارس:
 • ۱۸-۴ راهروهاي پله:
 • ۱۹-۴ راهرو ها:
 • ۲۰-۴ نرده‌هاي حفاظ پله:
 • ۲۱-۴ درها:
 • ۲۲-۴ فضاهاي واحد آموزشي:
 • ۱-۲۲-۴ فضاهاي بسته يا سرپوشيده:
 • ۲-۲۲-۴ فضاهاي باز و محوطه :
 • ۲۳-۴ نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي:
 • ۲۴-۴ اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس
 • ۲۵-۴ امنیت

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

کاملترین رساله طراحی مدرسه ابتدایی 6 کلاسه با رویکرد معماری پایدار

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی عنوان رساله : رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی فایل ذخیره …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com