خانه / پلان/ رساله / رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش)

رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش)

رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش)

عنوان رساله : رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش)

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۲۱ صفحه

حجم فایل:  ۵٫۸۰ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش) در قالب ورد و در ۲۲۱ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به خلاصه ای در ارتباط با معرفي و توضيح پيرامون موضوع به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

واقعيت مهمي كه در حين مطالعه تاريخ زندگاني انسان ها از همان ابتداي خلقت تا به امروز شاهد آن بوده ايم آن است كه تمام تلاش، حركت و تكاپوي انسان ها را مي توان تحت عنوان حركت براي دستيابي به يك اصل و ارزش غايي خلاصه كرد: «آسودگي و رستگاري».
به سراسر تاريخ اديان بزرگ جهان نيز بنگريم مي بينيم كه علي رغم اختلافات ديد و برداشت آن ها از هستي مي توان از يك جوهر مشترك سخن به ميان آورد. تعيين كننده اين جوهر مشترك غايت ممتازي است كه همه اين اديان به نحوي متوجه آن بوده اند و به آن وعده داده اند، اين غايت «آرامش و رستگاري» است.
انسان ها با هدف تحقق بخشيدن به اين هدف غايي – آگاهانه يا نا آگاهانه- همه امور را در پرتو همين اصول مي ديده اند و تمامي تكاپوي انسان تا به امروز در جهت رسيدن به اين آرامش و آسودگي بوده است. اين حركت تا به آنجا پيش رفت كه چراغ جديدي در ذهن انسان روشن شد، او فكر مي كرد مي تواند با تكنولوژي به اين هدف دست پيدا كند. اين روند را مي توان تا به پيشبرد رويدادهاي علمي و رسيدن به عصر حاضر با عنوان عصر اطلاعات دنبال كرد، به گونه اي كه نفوذ عميق اين پيشرفت و گسترش علمي را مي توان در همه سطوح زندگي و همه مناسبات و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… به ميزان قابل توجهي مشاهده نمود.
اما آنچه كه امروزه مطرح است اين است كه اين روند تا چه حد توانسته آن هدف نهايي را كه همانا آسودگي دو بعد جسم و جان انسان است برآورده سازد و اينكه انسان امروز تا چه حد آگاه است از اين كه تسلط روز افزون زندگي شهري بر وي غوطه ور شدنش در امور از آن آرامش و رهايي دور مي كند روز به روز بر فشارهاي روحي و عدم آسودگي وي مي افزايد.
مصداق عيني اين نا آرامي هاي روحي و رواني را مي تون در بالا رفتن آمار جرم و جنايت در جوامع امروزي و ازدياد انواع پنهان و آشكار بيماري هاي رواني و به خطر افتادن معنويات و انسانيت در زندگي انسان امروز جستجو کرد. هر يك از گروه هاي اجتماعي در بازگرداندن انسان ها به اين آرامش نقشي مي توانند ايفا كنند و سوال ما اين است كه به عنوان معمار چه مي توان كرد؟ شايد بتوان زمينه اي هر چند كوچك ولي ممكن را فراهم ساخت.
طرح «پردیس گفتگو با خویشتن» چالشي خواهد بود براي دست يابي به فضاهايي كه زمينه از چنين بازگشتي باشد.

فهرست مطالب :

بخش اول: پيش گفتار

فصل اول: آغاز كلام

۱-۱-۱ مقدمه و خلاصه رساله

۲-۱-۱ معرفي و توضيح پيرامون موضوع

فصل دوم : ضرورت و علل توجيه طرح

۱-۲-۱ ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش

ضرورت ايجاد پردیس گفتگو با خویشتن در ايران، تهران

بخش دوم: محيط آرامبخش

فصل اول: آدمي در تقابل با زندگي شهري 

۲-۱-۲ سلامت روان

۳-۱-۲ اهميت سلامت رواني

۴-۱-۲ همه گير شناسي بيماري هاي رواني در جهان

۵-۱-۲ همه گيرشناسي بيماري هاي رواني در جهان سوم

۶-۱-۲ آمار و ارقام بيماي هاي رواني در ايران

فصل دوم: رابطه بين سلامت روان با سلامت جسم

فصل سوم: عناصر مهم در محيط آرامبخش

۱-۳-۲ نور

۲-۳-۲ رنگ

۳-۳-۲ كيفيت صوتي

۴-۳-۲ بو

۵-۳-۲ فضا

۶-۳-۲ طبيعت آرام بخش

۷-۳-۲ ديوار ها

۸-۳-۲ گذر زمان

۹-۳-۲ خلوتگاه

۱۰-۳-۲ غيرقابل پيش بيني بودن

۱۱-۳-۲ سبكي ـ تهي بودگي

۱۲-۳-۲ آب

فصل چهارم: فعاليت هاي درماني

۱-۴-۲ مديتيشن

۱-۱-۴-۲ مقدمه

۲-۱-۴-۲ تأثيرات مفيد مديتيشن

۱-۲-۱-۴-۲ تأثيرات جسمى

۲-۲-۱-۴-۲ تأثيرات روحى

۳-۱-۴-۲ انواع متداول مديتيشن

۴-۱-۴-۲ طبقه بندى مديتيشن

۱-۴-۱-۴-۲ مديتيشن تمرکزى

۲-۴-۱-۴-۲ مديتيشن تفکرى

۵-۱-۴-۲ نكاتى در انتخاب روش مديتيشن

۶-۱-۴-۲ تکنيک هاى مديتيشن

۷-۱-۴-۲ يک مديتيشن ساده

۸-۱-۴-۲ مديتيشن در هنگام پياده روى

۹-۱-۴-۲ تکنيک هاى تفکرى مديتيشن

۱۰-۱-۴-۲ مديتيشن غير رسمى

۱۱-۱-۴-۲ مديتيشن رسمى – يوگا

۱-۱۱-۱-۴-۲ تاريخ پيدايش مکتب يوگا

۲-۱۱-۱-۴-۲ يوگى

۳-۱۱-۱-۴-۲  مبانى آئين يوگا

۴-۱۱-۱-۴-۲ مراحل و روش هاى مختلف يوگا

۵-۱۱-۱-۴-۲ اصول یوگا

۶-۱۱-۱-۴-۲ تمرین عدد هشت

۷-۱۱-۱-۴-۲ تمرین ساعت

۸-۱۱-۱-۴-۲ تمرین سر شانه ها

۹-۱۱-۱-۴-۲ یوگا، سفر به درون

۱۰-۱۱-۱-۴-۲ یوگا و سلامت

۱۱-۱۱-۱-۴-۲ پرواز يوگي ها

۱۲-۱۱-۱-۴-۲ تكنيك پرواز جسم

۱۳-۱۱-۱-۴-۲ روان‌شناسي يوگا

۱۴-۱۱-۱-۴-۲ فلسفه يوگا

۱۵-۱۱-۱-۴-۲ کرامات يوگيان

۱۶-۱۱-۱-۴-۲ يوگا درمانى

۲-۴-۲ پرانا يا كي‌

‌ ۱-۲-۴-۲پراناي‌ خورشيد

۲-۲-۴-۲٫پراناي‌ هوا

۳-۲-۴-۲٫پراناي‌ زمين

۳-۴-۲٫ انرژی درمانی

۱-۳-۴-۲٫ دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني

۱-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ خود ـ بهبودي

۲-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ انرژي‌ حياتي

۲-۳-۴-۲٫ انرژي‌ رواني‌ آسيب‌زا و ماهيت هاي‌ فكري

۳-۳-۴-۲٫انرژي درماني قادر به‌ انجام‌ چه‌ كارهايي‌ است‌؟

۴-۳-۴-۲٫تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني

۵-۳-۴-۲٫تقويت انرژي هاي معنوي

۶-۳-۴-۲٫تكنيك هاي فعال سازي آدمك هاي ذهني

۷-۳-۴-۲٫تمرين‌هاي‌ بدني‌

۸-۳-۴-۲٫جارو كردن‌ در انرژي درماني

۹-۳-۴-۲٫درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني

۱۰-۳-۴-۲٫فشار خون‌ و انرژي درماني

۱۱-۳-۴-۲٫ روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني

۱۲-۳-۴-۲٫ روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني

۱۳-۳-۴-۲٫ كالبد بيوپلاسميك‌ يا كالبد انرژي‌ در انرژي درماني

۱۴-۳-۴-۲٫ لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني

۱۵-۳-۴-۲٫ ماهيت‌ انرژي درماني

۱۶-۳-۴-۲٫ چاکرا

۱-۱۶-۳-۴-۲٫ تعداد چاكراهاي موجود

۲-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها و شفابخشي

۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني‌

۴-۱۶-۳-۴-۲٫ آزمايش كردن چاكراها

۵-۱۶-۳-۴-۲٫ تطهير و گشودن چاكراها

۶-۱۶-۳-۴-۲٫ جريان هاي انرژي چاكراها

۷-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراها و روابط.

۸-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكراهاي هفت بدن

۹-۱۶-۳-۴-۲٫ روابط انرژي و چاكراها

۱۰-۱۶-۳-۴-۲٫ مسدود كردن چاكرا

۱۱-۱۶-۳-۴-۲٫ انفجار چاكرا

۱۲-۱۶-۳-۴-۲٫ جريان هاي چاكرايي

۱۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاكرا و گلبرگ‌هاي آن

۱۴-۱۶-۳-۴-۲٫ كاركردن با چاكراها

۱۷-۳-۴-۲٫ هاله

۱ -۱۷-۳-۴-۲٫ تقويت هاله

۲-۱۷-۳-۴-۲٫تمرين اول ديدن هاله تمركز

۳-۱۷-۳-۴-۲٫تمرين دوم ديدن هاله تمركز

۴-۱۷-۳-۴-۲٫لازمه ديدن هاله ها

۵-۱۷-۳-۴-۲٫هاله و رنگ ها

۶-۱۷-۳-۴-۲٫هماهنگي هاله

۲-۴-۲٫ آب درماني

۱-۲-۴-۲٫ آب و رفع خستگي

۲-۲-۴-۲٫موارد کاربرد آب درماني در ورزش

۳-۲-۴-۲ .ممنوعيت استفاده از آب درماني

۳-۴-۲٫ ايروبيك

۱-۳-۴-۲٫ بدنسازي (كار با دستگاه)

۲-۳-۴-۲٫ فاكتورهاي سن

۳-۳-۴-۲٫ ايروبيك در زنان

بخش سوم: سبز

۱-۳٫تاریخچه بام سبز

۱-۱-۳٫سود های محیطی

۲-۱-۳مزایای ایجاد بام سبز

۳-۱-۳٫نگهداري بام سبز

۴-۱-۳٫آيا مي توان هر نوع باغي را بر روي هر بامي اجرا کرد؟

۵-۱-۳٫آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز

۶-۱-۳٫ مراحل اجراي بام سبز

۷-۱-۳٫انواع عايق سبز

۸-۱-۳٫جزئيات بام سبز

بخش چهارم: نمونه هاي موردي

۱-۴٫ نمونه داخلي – كانون يوگا (ظفر)

۱-۱-۴٫ كلاس هاي آموزشي

۲-۱-۴٫ دوره تغذیه صحیح

۳-۱-۴٫ فروشگاه اين مجموعه

۲-۴٫ نمونه خارجي- درهند

۳۴٫ هتل كوجيماچي كايكان

بخش پنجم: طراحي مجموعه

۱-۵٫تحلیل بستر طرح

۱-۱-۵٫ محل سايت و اهميت انتخاب آن

۲-۱-۵٫ استان تهران

۳-۱-۵٫ زمين شناسي

۴-۱-۵٫ ناهمواري هاي استان تهران

۵-۱-۵٫ اقليم استان تهران

۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین

۷-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین – اقلیم

۸-۱-۵٫تقسيمات سياسي استان تهران

۹-۱-۵٫زندگي شهري

۱۰-۱-۵٫ موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران

۱۱-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به منطقه یک

۱۲-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به محله

۱-۱۲-۱-۵٫ آجودانیه

۱۳-۱-۵٫ بافت منطقه

۱۴-۱-۵٫ مختصات جغرافیایی

۱۵-۱-۵٫ دید و منظر

۱-۱۵-۱-۵٫ جهت دید از خارج به داخل زمین

۱۶-۱-۵٫ خط آسمان

۱۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین

۱۷-۱-۵٫پوشش گیاهی

۱۸-۱-۵٫کاربری های همجوار زمین

۱-۱۸-۱-۵٫کاربری های موجود در محله تا شعاع ۱۰۰ متری

۱۹-۱-۵٫شیب و مقطع زمین

۲۰-۱-۵٫ مسیر های حمل و نقل شهری

۲۱-۱-۵٫دسترسی و شریان ها

۲-۵٫ شناخت مراجعين به طرح

۳-۵٫ شكل گيري راه آرامش

۴-۵٫ برنامه و اصول حاکم بر طراحی

۱-۴-۵٫ چند عنصر بكار رفته در طرح

۲-۴-۵٫درخت انجير معابد

۳-۴-۵٫عدد ۸

۴-۴-۵٫ باغ ژاپني

۵-۵٫ مقدمات طراحي

۱-۵-۵٫ تصويري كلي از برنامه عملكرد دهكده

۲-۵-۵٫ انواع فعاليت ها و خدمات پردیس گفتگو با خویشتن

۳-۵-۵٫جدول برنامه ريزي فيزيكي

۱-۳-۵-۵٫ فضاها عمومي

۲-۳-۵-۵٫ فضاهاي درماني

۶-۵٫ جايگيري فضاها در سايت

۷-۵٫ نما

بخش ششم:ضميمه

۱-۶- دياگرام دستي

۲-۶- اسكيس از مجموعه

۳-۶-ديتيل بام سبز

منابع

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com