خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله و مطالعات ارشد طراحی پایانه دریایی

رساله و مطالعات ارشد طراحی پایانه دریایی

رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی

عنوان رساله : رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۳۱۵ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۲۰ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی در قالب ورد و در ۳۱۵ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به ضرورت و اهمیت موضوع  شناخت پايانه مسافربري دريايي به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

پايانه مسافربري دريايي بخش حياتي و کاملي از ترابري دريايي که ارتباط و همبستگي ترابري برون شهري و برون کشوري و درون شهري را برقرار مي سازد. از ديدگاه ترابري برون شهري و برون کشوري ، پايانه مکاني است که ترابري از آن شروع مي يابد و يا به پايان مي پذيرد.
علاوه بر اين پايانه مرکز تبديل و تعويض وسيله حمل ، تغيير در نوع حمل و ترابري در توزيع و تقسيم با و مسافر مي باشد. بدين معنا که پايانه نقل و انتقالات مسافر و کالا را در ميان وسائل نقليه مربوط به يک شيوه حمل و يا مابين شيوه هاي حمل از کشتي ، قطار ، کاميون ، و هواپيما ميسر مي سازد.
پايانه در مبادي شهرها و يا مراکز استانها و کشور ها پس از مکان يابي صحيح ايجاد مي گردد که در آن کليه نيازهاي ماشيني و رفاهي مسافران و عاملان در نظر گرفته مي شود. مضافا” بر اين که موسسات حمل و نقل مسافر در يک مجموعه مستقر مي گردند.
اهداف پايانه مسافربري دريايي:
-تسهيل و تنظيم و تسريع در امر جابجايي مسافر از طريق دريا
-هماهنگي در امر حمل ونقل دريايي ــ جاده ها ، راه آهن و مسير هاي هوايي
-کنترل و بالا بردن ظريب امنيت جابجايي
-هماهنگ کردن ناوگان ترابري مسافري دريايي با سياستهاي منطقه اي ، موضعي و ملي
-آموزش صنف دريانوردان از هر حيث و بالا بردن سطح فرهنگ حمل و نقل مسافري دريايي
-ايجاد زمينه هاي عدالت ترابري دريايي در توزيع مناسب مسافر
-کاهش دموراژ کشتي ها در بنادر و جلوگيري از ازدحام مسافر
-به حداقل رساندن سرگرداني مسافران و ترددهاي بيهوده شناورها
-ايجاد زمينه هاي اشراف کامل به نياز جابجايي مسافر و آمار ناوگان ترابري مسافري دريايي و برآورد صحيح نيازها و …
-تفکيک ترافيک دريايي
-راهبري شناورهاي مسافربري در دريا
-ايجاد مراکزي مناسب و مشخص و قابل اطمينان براي مسافران و عاملين شناورها

فهرست مطالب :

پيشگفتار

انگيزه انتخاب موضوع

چکیده

فصل اول

سفر و توریسم

۱– ۱– سفر

۱– ۱– ۱–تاریخ سفر

۱– ۱– ۲– سفر در قرآن

۱– ۲–توریسم

۱– ۲– ۱–معانی واژه

۱–۲–۲–توریسم و دو نگرش غالب

۱–۲–۲–۱–رویکرد اقتصادی و سیاسی

۱–۲–۲–۲–دیدگاه کارکردی

۱–۲–۳–اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار

۱–۲–۴– سفر و عوامل انگیزشی

۱– ۲– ۴– ۱– انگیزه های قومی

۱–۲–۴–۲–انگیزه های هنری

۱–۲–۴–۳–انگیزه های تاریخی

۱-۲-۴-۴-انگیزه های طبیعت گرا

۱–۲–۴–۵–انگیزه های تفریحی

۲–۴–۶–انگیزه های کاری

۱–۲-۵–تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی

۱–۲–۵–۱–آثاراقتصادی توریسم

۱–۲–۵–۲–آثار منفی اقتصادی توریسم

۱–۲–۵–۳–تاثیرات محیطی توریسم

۱–۲–۵–۴–اثرات منفی زیست محیطی توریسم

۱–۲–۵–۵–اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم

۱–۲–۵–۶– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم

۱–۲–۶–توریسم در استان گیلان

فصل دوم

گردشگري (Tourism )

۲-۱-اشكال گردشگري

۲-۲-۱-بازديد كننده بومي ديدار كنندگان بين المللي

۲-۲-۲-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري

۲-۳-گردشگري در ايران

۲-۳-۱-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران

۲-۳-۲-حوزه هاي تاريخي–فرهنگي گردشگري درايران

۲-۳-۳-جاذبه ها وزمينه هاي هنري

فصل سوم

آب

۳-۱-آب و اديان

۳-۲-آب از ديدگاه قرآن

فصل چهارم

آشنایی با دریای خزر

۴-۱-آب منشأ حیات

۴-۲-دریای خزر

۴-۲-۱-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن

۴-۲-۲-مرداب انزلی

۴-۲-۳- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت

۴-۲-۴- وضعیت اقتصادی دریای خزر

۴-۲-۴-۱- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران

۴-۲-۴-۲- دریای خزر و منابع ثروت

۴-۲-۴-۳-دریای خزر و امکانات بالقوه آن

فصل پنجم

حمل و نقل دریایی

۵-۱-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه

۵-۱-۱-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد

۵-۲-پایانه های دریایی

۵-۳-تاریخچه حمل و نقل دریایی

۵-۴-اهمیت حمل و نقل دریایی

۵-۵-اهمیت حمل و نقل آبی

۵-۶-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر

۵-۷-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج

۵-۸-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی

۵-۹-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ

فصل ششم

شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي

۶-۱-شناخت پايانه مسافربري دريايي

۶-۲-اهداف پايانه مسافربري دريايي

۶-۲-۱-شناخت فعاليت هاي دريايي

۶-۲-۳-مزاياي حمل و نقل دريايي

۶-۳-قدرت حمل شناورها

۶-۳-۱-منظم بودن سرويس

۶-۳-۲-ايمنی

۶-۳-۳-حمل و نقل بار دريايي

۶-۳-۴-اجناس

۶-۴-وسايل ترابري دريايي

۶-۵-شناخت وسايل ترابري دريايي و کشتي راني

۶-۵-۱-مشخصات فيزيکي شناورها (قسمتهاي متشکله)

۶-۶-تيپ شناسي

۶-۶-۱-اصل سادگي الزامي

۶-۷-مسئله فرم فضاي معماري و عملکردي بهره برداري

۶-۸-ضرورت توسعه حمل و نقل

۶-۹-دسته بندي عوامل در طراحي پايانه

۶-۹-۱-مراحل و روش طراحي سيستم پايانه اي

۶-۹-۲-تعيين اهداف و احکام طراحي

۶-۹-۳-معيار و ضوابط طراحي (ضوابط کلي براي ارزشيابي برنامه ريزي طراحي هاي اوليه)

۶-۱۰-مراحل طراحي پايانه

۶-۱۱-خصوصيات بين المللي بودن کشتي راني

۶-۱۲-اتحاديه کشتي راني کشورهاي اسلامي

۶-۱۲-۱-اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها

۶-۱۲-۲-اتحاديه بين المللي چراغ هاي دريايي

فصل هفتم

گیلان و هویت تاریخی

۷-۱-اقوام ایران

۷-۲-نژاد گیل

۷-۳- نام گیلان

۷-۴- گیلان و قدمت خط

۷-۵-معماری گیلان

۷-۵-۱ آشنایی با معماری گیلان

۷-۵-۲-عوامل موثر در معماری بومی گیلان

۷-۵-۳-عوامل طبیعی و جغرافیایی

۷-۵-۴-عوامل اقتصادی ومعیشتی

۷-۵-۴-۱-عوامل فرهنگی و اجتماعی

۷-۵-۵-مصالح و فنون ساختمانی

۷-۵-۶-الگوهای معماری بومی گیلان

۷-۵-۷-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان

فصل هشتم

استان گيلان

۸-۱-مختصات استان گيلان

۸-۱-۱-گيلان قديم

جغرافياي طبيعي گيلان

۸-۲-رودها و منابع آبي مهم

۸-۳-انسان در سواحل درياي خزر (تاريخ استقرار گیلان)

۸-۳-۱-نژاد مردمان ساكن گيلان

۸-۳-۲-صنعت

۸-۳-۳-صنايع دستی

۸-۳-۴-دستبافي (نساجي سنتي)

طراحي سنتي و حصير بافي

۸-۳-۵-نگارگري

۸-۳-۶-گليم بافي

۸-۳-۷-جاجيم بافي

۸-۴-آيين‌هاي گيلاني

۸-۵-شهرستان رشت

۸-۵-۱- شهرستان لاهيجان

۸-۵-۲-شهرستان لنگرود

۸-۵-۳-شهرستان رودسر

۸-۵-۴-شهرستان تالش

۸-۵-۵-شهرستان آستارا

۸-۵-۶-شهرستان آستانه اشرفيه

۸-۵-۷-شهرستان رودبار

شهرستان فومن

۸-۵-۹-شهرستان صومعه سرا

۸-۵-۱۰-بندر انزلي

 فصل نهم

گیلان و جغرافیا

۹-۱- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان

۹-۱-۱- مساحت و موقعیت استان گیلان

۹-۱-۲- ناهمواریهای استان گیلان

۹-۱-۳-ارتفاعات گیلان

۹-۱-۴-آب و هوای استان گیلان

۹-۲- گونه های آب وهوایی استان گیلان

۹-۲-۱- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است

۹-۲-۲- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند

۹-۲-۳- خاک های گیلان

۹-۳- جغرافیای انسانی استان گیلان

۹-۳-۱- جمعیت استان گیلان

۹-۳-۲- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان

فصل دهم

تاریخ انزلی

۱۰-۱- پیدایش انزلی

۱۰-۲-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی

۱۰-۲-۱- بندر انزلی و توسعه

۱۰-۲-۲- وجه تسمیه انزلی

۱۰-۳- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان

۱۰-۳-۱-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی

۱۰-۳-۲- جاذبه های طبیعی

۱۰-۳-۳- جاذبه تاریخی و یادمانی

۱۰-۳-۴- جاذبه های زیارتی

۱۰-۳-۵- جاذبه های اقتصادی

۱۰-۴-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی

فصل یازدهم

جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی

۱۱-۱-موقعیت استانی بندر انزلی

۱۱-۱-۱-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی

۱۱-۱-۲-بارندگی

۱۱-۱-۳-رطوبت

۱۱-۱-۴- درجه حرارت

۱۱-۱-۵- باد

۱۱-۱-۶- باد در باورداشت مردم

۱۱-۱-۷خصوصیات تابش

۱۱-۲- طبقه بندی اقلیمی

۱۱-۲-۱-ویژگی اقلیمی احساس آسایش

۱۱-۳-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی

فصل دوازدهم

بندر انزلي

ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی)

۱۲-۱-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی)

۱۲-۱-۱-جمعیت در بندر انزلی

۱۲-۱-۲-ترکیب سنی و نسبت جنسی

۱۲-۱-۲-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی

۱۲-۲-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی

۱۲-۲-۱-تولیدات گیاهی و جانوری

۱۲-۲-۲-معادن و صنایع

۱۲-۲-۳-صنایع دستی

۱۲-۲-۴-بندرگاه و گمرک

۱۲-۲-۵-گردشگری

۱۲-۳-اقتصادي بندر انزلي

۱۲-۳-۱-ويژگي هاي عمومي شهرستان بندر انزلي

۱۲-۴-ويژگي اقتصادي و نقش بندر انزلي در عملكرد بنادر كشور

۱۲-۵-صادرات

۱۲-۶-عملكرد مالي و بيلان سالانه بندر انزلي

۱۲-۷-بررسي اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار درياي خزر

۱۲-۷-۱-فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

۱۲-۸-كشورهاي مستقل مشترك المنافع

۱۲-۸-۱-جمهوري آذربايجان

۱۲-۸-۲-روسيه.

۱۲-۸-۳-جمهوري تركمنستان

۱۲-۸-۴-جمهوري قزاقستان

۱۲-۹تحولات اقتصادي ايران و بازرگاني خارجي در سالهاي اخير

۱۲-۹-۱-مبادلات بازرگاني ايران و سهم كشورهاي همسايه در درياي خزر

۱۲-۱۰-شناخت مبادي و مقاصد

۱۲-۱۱-شبكه هاي ارتباطي دريائي

۱۲-۱۱- ۱ -پيش بيني آينده

۱۲-۱۲-تاريخچه راههاي ارتباط

۱۲-۱۲-۱-انسان و راه

۱۲-۱۲-۲-ايران باستان و حرکت

۱۲-۱۲-۳-اروپا و ابتداي تکاپو

۱۲-۱۳-انسان و راه آبي

۱۲-۱۴-ايران و توسعه مسيرهاي دريايي

۱۲-۱۴-۱-تاريخ کشتيراني و حمل و نقل دريايي ايرانيان

فصل سیزدهم

بررسي نمونه هاي موجود در ايران

۱۳-۱-کارخانه کشتي سازي

۱۳-۲-بندر نوشهر

۱۳-۲-۱-تاريخچه بندر نوشهر

۱۳-۲-۲-ويژگي هاي بندر نوشهر

۱۳-۲-۳-محوطه هاي بندري

۱۳-۳-بندر شهيد رجايي

۱۳-۴-بندر شهيد باهنر

۱۳-۵-بندر خرمشهر

۱۳-۶-بررسی نمونه های خارجی

۱۳-۷-۱-ميدان نبرد

۱۳-۷-۲-پیچیدگی

۱۳-۷-۳-بي بازگشت

۱۳-۷-۴-ارتباط

۱۳-۸-ترمينال مسافربري

۱۳-۹-پايانه ساکاي ميناتوشي

۱۳-۱۰-شبيه سازي دريايي روتردام ، هلند ۱۹۹۵

نورمن فاستروشرکا

فصل چهاردهم

الگوهای طراحی

۱۴-۱-مقدمه

۱۴-۱-۱-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر

۱۴-۲-ترمینالها و ملزومات طراحی

۱۴-۳-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریای

۱۴-۳-۱-نقش یکسری از ترمینال

۱۴-۳-۲-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال

۱۴-۳-۳-الگوی نموداری ترمینال مسافربری

۱۴-۳-۴-ورودی ها وخروجی ها

۱۴-۳-۵-پارکینگ ها

۱۴-۳-۶- محوطه سازی سایت

۱۴-۳-۷-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران

۱۴-۳-۸- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران

۱۴-۳-۹-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی

۱۴-۳-۱۰-بخش تسهیلات شهروندان

۱۴-۳-۱۱- بخش اداری

۱۴-۳-۱۲-عرشه مسافری و بار

۱۴-۳-۱۳- فضاهای انتظامی

۴-۳-۱۴-تاًسیسات

۱۴-۴-محوطه اسکله

۱۴-۵-اساس طراحی پایانه

۱۴-۶- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر

۱۴-۶-۱- حوزه خدمات اداری

۱۴-۶-۲- حوزه خدمات مسافری

۱۴-۶-۳-حوزه خدمات رفاهی

۱۴-۶-۴-حوزه خدمات باری

۱۴-۶-۵-حوزه خدمات فنی و مهندسی

۱۴-۶-۶-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری

فصل پانزدهم

توجيه طرح

۱۵-۱-روند طراحي

۱۵-۲-تنديس گري با نور

۱۵-۳-بيان طراحي

۱۵-۳-۱-کانسپت طرح

۱۵-۳-۲-نماددايره و کره

۱۵-۳-۳-نماد مربع

۱۵-۴-سازه ومصالح

۱۵-۵-تأسيسات

۱۵-۵-۱-تأسيسات الكتريكي

۱۵-۵-۲-سيستم برق مركزي

۱۵-۵-۳-سيستم هاي ارتباطي

۱۵-۵-۴-جمع آوري آبهاي سطحي

۱۵-۵-۵-شبكة آب و فاضلاب

۱۵-۶- تحلیل سایت

۱۵-۶-۱-وضع موجود

۱۵-۶-۲-اسكله ها

۱۵-۶-۳-تجهيزات

۱۵-۶-۴-معابر و انبارهاي باز

۱۵-۷-ساختمان ها

۱۵-۸-موقعيت طرح

۱۵-۹-دسترسي به سايت

۱۵-۹-۱-مجاورتها

۱۵-۹-۲-وزش باد

۱۵-۹-۳-شيب و توپوگرافي

۱۵-۹-۴-ديد و منظر

۱۵-۱۰- برنامه فیزیکی

فهرست منابع و مأخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com