خانه / دانشجویی / رساله و مطالعات معماری (صفحه 2)

رساله و مطالعات معماری

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز ترک اعتیاد اینترنتی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز ترک اعتیاد اینترنتی عنوان رساله : طراحی مرکز ترک اعتیاد اینترنتی فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۲۷ صفحه حجم فایل:  ۳٫۴۵ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی عنوان رساله :  طراحی مکان ورزش باستانی با رویکرد فرهنگ گرایی فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۷۰  صفحه حجم فایل:  ۳٫۱ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایان نامه …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی عنوان رساله : طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۷۸  صفحه حجم فایل:  ۸٫۴ MB در این پست از …

توضیحات بیشتر »

کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

کاملترین رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن عنوان رساله : طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۰۰ صفحه حجم فایل:  ۹٫۱ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان عنوان رساله : طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۹۲ صفحه حجم فایل:  ۱۲٫۹ MB در این …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل عنوان رساله :  طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۷۰ صفحه حجم فایل:  ۵٫۱  MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به …

توضیحات بیشتر »

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه عنوان رساله : طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۷۱ صفحه حجم فایل:  ۷٫۱ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایانامه ارشد …

توضیحات بیشتر »

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز عنوان رساله : پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۲۰ صفحه حجم فایل:  ۳٫۱ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

پایان نامه ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

پایان نامه ارشد معماری طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی عنوان رساله : طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۵۵ صفحه حجم فایل:  ۲٫۱ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی …

توضیحات بیشتر »

پایانامه ارشد معماری طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت

کاملترین رساله طراحی فضای آموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت

پایانامه ارشد معماری طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت عنوان رساله : طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۵۵ صفحه حجم فایل:  ۱٫۴۵ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایانامه ارشد معماری طراحی فضای اموزشی …

توضیحات بیشتر »

پایانامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ

پایانامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ

پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ عنوان رساله : طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۴۰ صفحه حجم فایل:  ۱۸٫۱ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی عنوان رساله :پایان نامه ارشد معماری طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۳۲ صفحه حجم فایل:  ۱۸٫۱ MB در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح …

توضیحات بیشتر »
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .

Powered by themekiller.com