خانه / پلان/ رساله / کاملترین رساله پایانه مسافربری

کاملترین رساله پایانه مسافربری

کاملترین رساله پایانه مسافربری

عنوان رساله :  پایانه مسافربری

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۲۰۰ صفحه

حجم فایل:  ۱۳٫۶ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  پایانه مسافربری  در قالب ورد و در ۲۰۰ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله ,  به تعریف ترمینال به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

ترمينال به شكل امروزي مكاني است كه در شهرها كه عمليات حمل و انتقال مسافررا از يك شهر به شهر ديگر ممكن مي‌سازد. مسلم است كه شكل امروزي ترمينال در طي  گذشت زمان‌هاي طولاني و نيازهاي روز جامعه شكل گرفته است. چنانچه در مدت زمان نه چندان طولاني انتقال مسافرين توسط كجاوه و سفرهاي بياباني دسته‌جمعي انجام مي‌گرفت. اهميت بخشيدن به مسأله امنيت سفر ـ مسأله زمان وامنيت تردد و عبور و مرور كم‌كم به شكل‌گيري مسأله‌اي به نام ترمينال منجر شد كه براي شناخت بهتر اين موضوع به تاريخچه استفاده از اتوبوس و حمل و نقل مسافر در كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

فهرست مطالب :

فصل اول :  تعريف ترمينال

ضرورت طرح

اهداف طرح

تعريف ترمينال

تاريخچه استفاده از اتوبوس

حمل و نقل مسافر در كشور

فصل دوم  :  اطــــــــلاعــات پــــــــايــه

سيستم حمل و نقل

سيستم‌هاي قابل استفاده در ترمينال‌هاي بين شهري

بررسي ويژگي‌هاي ترمينال‌هاي  مسافربري

بررسي نمونه‌هاي مشابه

سازه‌هاي زيربنايي

ناوگان حمل و نقل

استفاده‌كنندگان از سيستم

پرسنل اداره‌كننده

پايانه‌هاي متمركز

پايانه‌هاي نيمه متمركز

پايانه‌هاي غيرمتمركز

سيستم‌هاي قابل استفاده در ترمينال‌هاي بين شهري

الف) ترمينال تك بنائي

ب) ترمينال‌هاي  سلولي

ترمينال سلولي خطي

ترمينال سلولي متمركز

ترمينال سلولي شعاعي

ترمينال‌هاي متمركز

ترمينال‌هاي شعاعي

ترمينال خطي

 

بررسي ويژگي‌هاي ترمينال‌هاي بين شهري

دسترسي به ترمينال

حركت در ترمينال

ارتباطات بیروني

اجزاء اصلي و روابط كلي بين آنها

بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر

در طراحي سيستم ورود و خروج مسافران، بايد به چند نكتة مهم توجه داشت

جدا بودن سيستم ورود از سيستم خروج

ـ استقرار واحدهاي اطلاعاتي

-پيش‌بيني انبار توشه

ـ فضاهاي خدماتي و سرويسي

ـ فضاي انتظامات

نتيجه گيري

فضايابي بر اساس مشخص نمودن نيازهاي مسافران

نيازهاي كلي ترمينال مسافربري

الف) نياز به ارتباط

ب) نياز به سيستم مديريت و سرپرستي

ج) نياز به امنيت و برقراري نظم

۱ـ ج) امنيت و نظم درون ترمينال

۲ـ ج) امنيت سفر

۳ ـ ج) امنيت و نظم در راههاي درون سايتي

د) نياز به حريم

۱-گروه گيرندگان خدمات

۱ـ۱ـ مسافران ورودي واستقبال كنندگان

۱ـ۱ـ۱ـ بررسي نيازهاي مسافرين ورودي واستقبال كنندگان

۲ـ۱ـ مسافران خروجي و مشايعت‌كنندگان

۱ـ۲ـ۱ـ بررسي نيازهاي مسافرين خروجي و مشايعت كنندگان

۲ـ گروه ارائه كنندگان خدمات

۱ـ۲ـ بخش سرپرستي و مديريت ترمينال

۱ـ۱ـ۲ـ نيازهاي بخش سرپرستي مديريت ترمينال

در دياگرام شماره ۳ روابط فضائي بخش

۲ـ۲ـ تعاونيهاي مسافربري

ب) فضاهاي مورد نياز غرفة تعاوني مسافربري   و ارتباط آنها

۲ـ۲ـ۲ـ بخش نگهداري و سرويس اتوبوسهاي برون‌شهري

۳ـ۲ـ۲ـ ميهمانسراي رانندگان

بخش غرفه‌هاي تجاري

الف) نيازهاي اوليه غرفه‌هاي تجاري

ب) فضاهاي مورد نياز غرفه‌هاي تجاري

۴ـ ۲ـ بخش بنيادها، نهادها و ارگانها

۱ـ۴ـ۲ـ فضاهاي مورد نياز بخش بنيادها، نهادها و ارگانها

الف) نيازهاي عمومي مسافران

ب) نياز به فضاي سبز و ايجاد حريم

بخش دوم: بررسي چند نمونه از پايانه‌هاي موجود

پايانه در ايران

ترمينال جنوب تهران

طرح ترمينال اردبيل

۱) بررسي چگونگي ارائه خدمات در ترمينال مسافربري اردبيل

الف: سيستم‌هاي سوار شدن و تخليه نمودن مسافرين

ب) سيستم‌هاي موجود در سالن اصلي ترمينال

۲) سايت و اجزاء آن در طرح ترمينال مسافربري اردبيل

ترمينال غرب تهران

ترمينال كاوه اصفهان

ترمينال موقت شرق تهران

ترمينال اتوبوسراني شهر نيويورك

ساختمان ترمينال

سرويس‌هاي مخصوص مسافرين ترمينال:

ترمينال مسافربري در مراكش

ترمينال مسافربري در پارماي ايتاليا

نتايج استنتاجي

فصل سوم : مطالعات زمینه

پيشينة شهرستان اهواز

اهواز در تقسيمات كشوري

اهداف طراحي اقليمي

۱ – تاریخچه شـهر اهـواز

بررسي‌هاي كلي

۳ـ۱ـمسائل جغرافيايي و توپوگرافي شهر اهواز

موقعيت ،حدود و مساحت

پيشينه تاريخي

هواشناسي و اقليم

آب وهوا

توپو گرافي

وضعيت باد

زمين شناسي

زلزله خيزي

سطح آبهاي زيرزميني

۳ـ۲ـ اوضاع فرهنگي ـ اجتماعي شهر اهواز

۳ـ ۳ـ نحوه توزيع جمعيت در شهراهواز

ساختار جمعيت شهر اهواز

تركيب جنسي و سني جمعيت

مهاجرت

برآورد جمعيت شهر اهواز در سالهاي (۱۳۸۹و۱۳۸۵)

۳ـ۴ـ اوضاع اقتصادي شهر اهواز

نيروي انساني

۳ـ۵ـ موقعيت شهر اهواز

اهداف طراحي اقليمي

ب) كسب حداكثر انرژي خورشيدي در مواقع سرد

ج) جذب و ذخيره‌سازي انرژي حرارتي خورشيدي در مواقع سرد

د) جلوگيري از نفوذ مستقيم آفتاب به فضاهاي داخلي در مواقع گرم

هـ) استفاده از نوسان‌ روزانه دماي هوا

و) كسب حداقل انرژي خورشيدي در مواقع گرم

* جهت گيري مناسب ساختمان

فصل چهارم : تحلیـــــــــــل سایــــــــــــت

تحلیل سایت

فصل پنـــــجم : استاندارد ها

استاندارد اتوبوسهاي برون‌شهري و درون‌شهري.

استاندارد های فضاي پاركينگ

ابعاد اتوبوس و حداقل شعاع گردش اتوبوس

ابعاد و اندازة انواع سكوي پهلوگيري اتوبوسهاي برون‌شهري

ـ سكوي پهلوگيري مدور

محاسبه سطح لازم براي يك واحد سكو مدور، بر اساس داده‌هاي تاب نويفرت

قوانين، مقررات و استانداردها

قرارگيري و اندازه‌ها

طرز قرار دادن جاپاركها

فصل شـــــــــشم : برنامه ریزی فیزیکی

ابعاد فضا های مورد نیاز

محاسبه سطح اختصاص يافته جهت سكوهاي ورودي و خروجي

ساختمان ترمينال

فضاي داخل غرفه

غرفه‌هاي تجاری

غرفه‌هاي بانك

فضاهای خدماتی

بخش اداري

خدمات اتوبوس ها

خدمات رانندگان

قسمت تعمير و نگهداري ترمينال

پاركينگ ها

فصل هفتم : مبـــــانی نظــــری طـــــرح

نتایج شکل دهنده به طرح از مطالعات

شکل گیری طرح.

نتایج شکل دهنده

فصل هشتم : ســـــــازه وتاسیـــــسات

سازه

توسعه تاریخی

کابـــل ها

خـرپـا ها

رفتار غشائی

تاسیسات

هواسازو فن کوئل ســــــازه

ســــــازه

توسعه تاریخی

کابل ها

سقف کابلی

خرپاها

تاسیسات

پیــــــــــــــوســـــــت

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com