خانه / پلان/ رساله / مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

عنوان پروژه : مطالعات مجتمع مسکونی

فایل ذخیره شده: در قالب ورد  و در ۳۰۹  صفحه

حجم فایل:  ۴٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن رساله و مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه در قالب ورد و در ۳۰۹صفحه نموده ایم، یکی از مهمترین شاخصه‌های شکل دهنده هر بنای معماری، توجه به مخاطبان آن است و یکی از بزرگترین ویژگی‌های هر مجموعه شهری (از جمله مجموعه های فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی و…) میزان توفیق آن در جلب مردم كه به عنوان مالکان اصلی آن می‌باشند. دعوت و جذب مخاطبان و برقراری ارتباطی ساده و بی پیرایه با آنان و ایجاد فضایی مناسب جهت تماس با مقوله هنر و فعالیتهای فرهنگی و هنری بدون هیچ گونه تشریفات خاص و دست و پا گیر مهمترین هدف در روند شکل‌دهی به این مجموعه می‌باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول:تعاملات اجتماعی

۱-۱-مقدمه.

۱-۲-مفاهيم و مباني نظري  پيشينه تحقيق

۱-۳- جايگاه تعاملات اجتماعي

۱-۴- فاكتورهاي مؤثر بر تعاملات اجتماعي

۱-۵- اجتماع پذیری و حیات جمعی

۱-۶- ویژگیهای محیطهای ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی:

۱-۷-ویژگیهای فضا

۱-۸-انواع فضا در معماری

۱-۹-معماری بر پایه فضا

۱-۱۰-وحدت بیرون و درون

۱-۱۱-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان

منابع:

فصل دوم:مجتمع ها و برجهای مسکونی

۲-۱-مفاهیم پایه  و تعاریف در مبحث مسکن

۲-۲-معاني واژه سكونت :

۲-۳-تاريخچه سكونت :

۲-۴-فلسفه سكونت :

۲-۵-تعاريف :

۲-۶-مفاهيم مسكن :

۲-۷-ديد گاهها :

۲-۸-مسكن ـ تاريخ ـ سنت :

۲-۹-ساكنين مسكن  :

۲-۱۰-طرح موضوع و اهمیت آن.

۲-۱۱-نگرش به مقوله مسکن.

۲-۱۲-اهداف زیربنایی مسکن.

۲-۱۳-روان شناسی محیط هاي مسکونی

۲-۱۴-مسکن.

۲-۱۵-عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی

۲-۱۶-معماري بومی

۲-۱۷-خانه هاي شهري

۲-۱۸-بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی.

۲-۱۹-شاخص هاي اصلی طراحی مسکن اجتماعی.

۲-۲۰-تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی).

۲-۲۱-بلوک هاي مسکونی زنجیره اي خطی

۲-۲۲-بلوك هاي مسکونی منفرد

۲-۲۳-بلوك هاي چند باله.

۲-۲۴-بلوك هاي مسکونی با حیاط داخلی پیاده

۲-۲۵-بلوك هاي مسکونی ترکیبی

۲-۲۶-مساحت زمین

۲-۲۷-جمعیت و ترکیب آن.

۲-۲۸-ضریب اشتغال طبقه همکف

۲-۲۹-ضریب پارکینگ.

۲-۳۰-فضاهاي واحد مسکونی

۲-۳۱-ورودي

۲-۳۲-فضاهاي عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوري)

۲-۳۳-عرصه مشترك

۲-۳۴-پذیرایی

۲-۳۵-بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی

۲-۳۶-سیستم حمل و نقل(سواره)

۲-۳۷-سیستم عابر پیاده

۲-۳۸-کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی

۲-۳۹-جهت وزش باد

منابع:

فصل سوم:مبانی نظری

۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری

۳-۱-۱-کیفیت فضا

۳-۱-۲-ویژگیهای فضا

۳-۱-۳-معماری بر پایه فضا

۳-۱-۴-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان

۳-۱-۵-نظر اندیشمندان در مورد فضا

۳-۲-رابطه درون و بیرون در معماری

۳-۳-رنگ در معماری ایران

۳-۴-ایهام وتداعی

۳-۵-گوناگونی معماری در ایران

۳-۶-حجم در معماری ایران

منابع:

فصل چهارم:برنامه فیزیکی و ظوابط و استاندارد های طراحی

۴-۱-فضاهاي زندگي و موقعيت آنها :

۴-۲-عناصر و اجزاء مسكن و روابط آنها

۴-۳-تعريف وتحليل فضاهاي خانه.

۴-۴-فرمهاي مختلف آشپزخانه.

۴-۵-خانه هاي تك واحدي مستقل :

۴-۶-مزاياي خانه هاي تك واحدي :

۴-۷- معايب خانه هاي تك واحدي :

۴-۸-خانه هاي حياط مركزي :

۴-۹-مزاياي خانه هاي حياط مركزي :

۴-۱۰-خانه هاي شهري :

۴-۱۱-انواع خانه هاي شهري :

۴-۱۲-مجموعه مسكوني اشتراكي :

۴-۱۳-آپارتمان هاي بلند :

۴-۱۴-برج هاي مسكوني :

۴-۱۵-آپارتمان ها با دسترسي مركزي :

۴-۱۶-تفاوت بين آپارتمان ها با دسترسي مركزي با آپارتمانها ي مرسوم:

۴-۱۷-مجتمع هاي مسكوني با ارتفاع متوسط:

۴-۱۸-مجتمع هاي مسكوني جمعي :

۴-۱۹-كلمات مشترك زبان معماري مسكن :

۴-۲۰-جهت غالب قرار گيري ساختمان :

۴-۲۱-درونگرايي :

۴-۲۲-مسكن سنتي _ واحد مسكوني معاصر:

۴-۲۳-برقراری استانداردهای مسکن و تسهيلات مربوطه.

۴-۲۴-هدف از تدوين استانداردهاي مسكن.

۴-۲۵-عوامل موثر در تدوين استانداردهاي مسكن.

۴-۲۶-زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسكن.

۴-۲۷-بخش دوم : استاندارد.

منابع:

فصل پنجم:طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی

۵-۱-موقعیت جغرافیایی

۵-۲- موقعیت طبیعی

۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران.

۵-۴-تاریخچه شهر تهران.

۵-۵-ویژگی های اقلیمی

۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی

۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی

۵-۵-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران

۵-۶-اصول طراحی اقلیمی

۵-۶-۱-تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم

۵-۶-۲-تهويه طبيعی در رابطه بااقليم

۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقليم

۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی

۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران

۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران

۵-۹-کيفيت هوا در منطقه ۲۲ شهرداري تهران

۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداري تهران

۵-۱۱-ضرايب تعديل زيست محيطي و شهرسازي.

۵-۱۲-ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸)

منابع.

فصل ششم:نمونه های موردی

۶-۱-مجتمع مسکونی شهید عراقی در تهران

۶-۲-مجتمع مسکونی سوندربرگ از بیارکه اینگلس

۶-۳-مجتمع مسکونی شهر پراگ

۶-۴-مجتمع مسکونی باغ ونک

۶-۵-مجتمع مسکونی نمک‌آبرود

۶-۶-شهرک مسکونی هرزبرگ

۶-۷-مجموعه مسکونی لواسان

منابع:

فصل هفتم :کانسپت و طراحی

۷-۱-طراحی

۷-۱-۱-كانسپت ها:

۷-۱-۲- ايده و طرح نهايي

۷-۱-۳- طراحي معماري

۷-۲-ايده ها:

۷-۳-سناريوهاي کانسپچوال ( مفهومي )

۷-۴-نظریه کوين روش مي گويد

۷-۵-نظریه :ادوارد لارابي بارنز مي گويد

۷-۶-سلسله مراتب کانسپت

۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت:

۷-۷-۱-کانسپت قياسي (Avalogies).

۷-۷-۲-استعارات و تشبيهات (کانسپت هاي استعاري) (Metaphores and Similes).

۷-۷-۳- (کانسپت هاي جوهري) Essences.

۷-۷-۴-پاسخ مستقيم  و حل مساله (کانسپت هاي برنامه اي) Prigrammatic.

۷-۷-۵-ايده آل ها (کانسپت هاي  ايده آل گرا)

۷-۸-کانسپت طرح.

منابع:

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

—-————————————————————————

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com